Verkenning: Worden cliënten en naasten betrokken bij de kwaliteit van het verpleeghuis?

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat verpleeghuiszorg moet aansluiten bij wat bewoners en hun naasten belangrijk vinden. Bijvoorbeeld passende activiteiten, opstaan wanneer iemand wil, lekker eten en aangesproken worden zoals iemand wil. Daarvoor is het nodig dat verpleeghuizen aan bewoners en hun naasten vragen hoe ze de verpleeghuiszorg ervaren, zodat ze aan kunnen sluiten bij wat zij belangrijk vinden.

We vroegen het zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland of zij of een naaste in het verpleeghuis wonen. Vervolgens is er gevraagd of het verpleeghuis naar hun ervaringen vraagt en wat er met deze ervaringen gedaan is. In totaal namen 181 mensen deel aan het onderzoek. Bekijk hieronder de resultaten van dit onderzoek.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!