'Stuk van de regeldruk'

De landelijke cliëntenkoepels Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Per Saldo organiseerden in november en december 2015 gezamenlijk de meldactie ‘Administratieve lasten’. Mensen konden hun ervaring en mening melden over de administratieve lasten met betrekking tot het regelen van langdurige zorg.

De afgelopen tijd was er veel aandacht voor de administratieve lasten van zorgverleners. Maar hoe zit het met de administratieve lasten van de patiënten/cliënten? Waar lopen mensen al dan niet tegen aan bij het regelen van de zorg die zij nodig hebben? Het doel van deze meldactie is om inzicht te krijgen in welke mate mensen administratieve lasten ervaren bij het regelen van langdurige zorg en wat de mogelijke administratieve lasten inhouden.

Veel mensen ervaren het aanvragen van zorg en/of ondersteuning als (zeer) moeizaam. Met name het aanvragen van jeugdzorg, tijdelijk verblijf in een instelling en begeleid wonen wordt door mensen als zeer moeizaam ervaren. Dit komt doordat mensen veel formulieren moeten invullen (41%) en veel telefoontjes moeten plegen (40%) om de zorg en/of ondersteuning die zij nodig hebben te organiseren. Daarnaast geeft één op de drie mensen aan dat zij steeds verschillende instanties moesten bellen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!