Wonen naar wens?

Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn gemiddeld minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking. Dat blijkt uit dit gezamenlijke onderzoek onder 1.300 deelnemers. De lagere score wordt onder meer veroorzaakt doordat een deel niet zelf heeft kunnen kiezen voor de woning of woongroep. Er is dan voor ze gekozen door bijvoorbeeld de zorginstelling, een gemeentelijke instantie of een familielid. Keuzevrijheid in wonen is nog lang niet voor iedereen gerealiseerd. 16% heeft niet zelf voor de eigen woonruimte kunnen kiezen. Van de mensen die in zorginstellingen wonen, is dat zelfs 62%.

Dit gebrek aan keuzevrijheid heeft gevolgen voor de tevredenheid over de eigen woning en de woonomgeving. Maar liefst 34% van degenen die niet zelf hebben gekozen, is ontevreden met de woning. Bij de mensen die wel hebben kunnen kiezen, is dat rond de 10%.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!