Patiëntveiligheid

Veiligheid in de zorg betekent dat de patiënt geen onnodige risico's loopt tijdens een behandeling. Deze risico’s kunnen leiden tot bijvoorbeeld het stellen van een foute diagnose of het toedienen van verkeerde medicijnen. Patiëntveiligheid gaat iedereen aan die betrokken is bij de zorg. Zorgverleners moeten regels naleven en handelen volgens de standaarden. De patiënt kan ook een belangrijke rol spelen in het voorkomen van ongevallen en vergissingen tijdens het zorgproces.

Tijd voor verbinding

Samen met FMS, NFU, NVZ, ZKN en V&VN willen we in vier jaar komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de ziekenhuiszorg. De afwezigheid van potentieel vermijdbare schade blijft het ultieme doel. Tegelijkertijd zal dat binnen de complexe omstandigheden van de ziekenhuiszorg lastig te realiseren zijn. De eerste stappen om te komen tot een daling van de vermijdbare schade en sterfte zijn 10 jaar geleden ingezet met het VMS-programma.

De volgende stap, vanuit een andere aanpak en denkrichting, wordt gezet met het programma ‘Tijd voor Verbinding’.

Informatiekaarten

De informatiekaarten geven tips en adviezen aan patiënten over veilige zorg. Deze kaarten met de kenmerkende tekeningen van Gerrit de Jager zijn inmiddels te vinden in honderden ziekenhuizen, huisartspraktijken, apotheken en gezondheidscentra. De onderwerpen zijn divers: bijvoorbeeld tips om het verspreiden van ziektes te voorkomen, samen te beslissen met een arts of om meer regie te voeren over een behandeling.

Ervaringen

Zeg duidelijk wat jouw klachten zijn tegen de huisarts

Het is belangrijk dat je apotheek alle informatie heeft van je geneesmiddelengebruik

Zet voor je bezoek aan de fysiotherapeut je klachten op een rij

Neem iemand mee naar je gesprek. Twee mensen horen meer dan een

Nieuws

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!