Patiëntveiligheid

Veiligheid in de zorg betekent dat de patiënt geen onnodige risico's loopt tijdens een behandeling. Deze risico’s kunnen leiden tot bijvoorbeeld het stellen van een foute diagnose of het toedienen van verkeerde medicijnen. Patiëntveiligheid gaat iedereen aan die betrokken is bij de zorg. Zorgverleners moeten regels naleven en handelen zoveel mogelijk volgens de standaarden. De patiënt kan ook een belangrijke rol spelen in het voorkomen van ongevallen en vergissingen tijdens het zorgproces.

staande man met infuuspaal
De volgende stap in patiëntveiligheid zetten we samen

Tijd voor Verbinding

Tijd voor Verbinding wil de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg in de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken verder verbeteren. Onze netwerkorganisatie doet dat door een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten om de zorg gerelateerde schade verder terug te dringen. Onze missie is om gezamenlijk te komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg. Dit doen we samen met FMS, NFU, NVZ, ZKN en V&VN.

Ambitie

In 2024 is de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg aanmerkelijk gedaald. Nieuwe inzichten, methodes en werkwijzen worden structureel toegepast in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Pilots voor het nieuwe veiligheidsdenken Safety-II zijn afgerond en hebben geleid tot een verbetering van de veiligheid tussen professionals onderling en met de patiënt. Er is een substantiële stap gezet in de verbetering van de patiëntveiligheid zonder een toename van bureaucratie, regelgeving of een stijging van de zorgkosten.

Campagne Tijd voor Verbinding

Dankzij de inzet van zorgprofessionals, managers en bestuurders is de zorggerelateerde schade en sterfte de afgelopen jaren gedaald. Maar het kan nog beter, want nog steeds sterven onnodig ieder jaar ruim duizend patiënten in ziekenhuizen. Nog meer protocollen, richtlijnen en regels maken de zorg niet veiliger. Door aandacht te besteden aan het verbinden van mensen en leren van elkaar, zorgt het vertrouwen op het vakmanschap van onze professionals voor meer patiëntveiligheid. Dat is precies wat we beogen te doen bij Tijd voor Verbinding.

Ervaringen

Zeg duidelijk wat jouw klachten zijn tegen de huisarts

Het is belangrijk dat je apotheek alle informatie heeft van je geneesmiddelengebruik

Zet voor je bezoek aan de fysiotherapeut je klachten op een rij

Neem iemand mee naar je gesprek. Twee mensen horen meer dan een

Nieuws

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!