Naar het ziekenhuis

Opname in een ziekenhuis is een ingrijpende ervaring voor kinderen. Zeker als het kind nog klein is. Als de ouders erbij zijn, is een kind vaak minder bang en kan hij alles beter verwerken.

Verblijf in het ziekenhuis

Het hangt van de behandeling af hoelang het kind in het ziekenhuis blijft. Bij veel operaties kunnen kinderen nog dezelfde dag naar huis. De ouders kunnen vrijwel altijd bij hun kind blijven. Ook als het onder narcose wordt gebracht. Als de opname langer dan een dag duurt, kan één van de ouders bij hun kind blijven slapen

Betrokkenheid van ouders

Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de verzorging. De ouders kunnen hun wensen hierover bespreken. Hier hoeft het ziekenhuis niet op in te gaan, maar het ziekenhuis moet wel een reden geven waarom iets niet kan. In veel ziekenhuizen helpen ouders bij de verzorging van hun kind. Zij mogen (als ze dit willen) ook bepaalde verpleegkundige taken op zich nemen. Bijvoorbeeld het opnemen van de temperatuur of het geven van kunstmatige voeding. Deze taken voeren zij eerst samen met een verpleegkundige uit. Later kunnen zij dit zelfstandig doen.

Keuze van ziekenhuis

Elk ziekenhuis heeft zijn eigen regels. Wanneer ouders een opname van een kind voorzien, kun¬nen zij van tevoren informatie over ziekenhuizen vragen. Bij de keuze zijn de volgende vragen van belang:

 • Kunnen beide ouders in het ziekenhuis blijven slapen?
 • Hoe worden zij betrokken bij de behandeling en de verzorging?
  Als de ouders bijvoorbeeld naast hun kind wil¬len slapen, moeten zij een ziekenhuis uitzoeken waar dat kan. Stichting Kind en Ziekenhuis kan hierover adviseren.
 • Hoe wordt er omgegaan met pijn en angst?
 • Welke voorzieningen zijn er voor het kind en de ouder(s)?
 • Hoe is de nazorg geregeld?

De website van Stichting Kind en Ziekenhuis heeft een overzicht van welke mogelijkheden verschillende ziekenhuizen bieden.

Klachten

Ook in de gezondheidszorg gaat wel eens iets mis. De ouders of het kind kunnen onzorgvuldig zijn behandeld. Of vinden dat de zorgverlener onterecht niet naar hun wensen luistert. Het is het beste om dit eerst met de zorgverlener te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand.
Ouders en/of het kind kunnen ook een klacht indienen.

 • Is het kind jonger dan twaalf jaar, dan kunnen de ouders namens hem een klacht indienen.
 • Is het kind twaalf jaar of ouder, dan kunnen de ouders hem hierbij betrekken.
  Hij kan bijvoorbeeld mee gaan naar het gesprek over de klacht of ook de brief ondertekenen.
 • Vanaf zestien jaar kan een jongere zelfstandig een klacht indienen.
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!