Privacyverklaring Patiëntenfederatie Nederland

Dit is de privacyverklaring van Patiëntenfederatie Nederland. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe de Patiëntenfederatie omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.patientenfederatie.nl (hierna: ‘Website’), via het Nationale Zorgnummer, via het Zorgpanel en van mensen die een niet-reanimerenpenning bestellen. Daarnaast ook via inschrijfformulieren voor onze evenementen en bijeenkomsten.

Meer informatie over gegevensbescherming via ZorgkaartNederland.nl en Mijnkwaliteitvanleven.nl vindt u op de betreffende websites.

Inleiding

Patiëntenfederatie Nederland zorgt voor een sterkere positie van patiënten en zorgconsumenten ten opzichte van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ervaringen van mensen met de zorg zijn daarvoor belangrijk. Op basis van deze ervaringen kunnen knelpunten in de zorg worden gesignaleerd. Daarnaast helpen deze ervaringen bij het maken van keuzes voor de beste zorg.

Via de Website, het Nationale Zorgnummer en het Zorgpanel worden op allerlei manieren ervaringen verzameld. Dit gebeurt zowel door middel van online vragenlijsten als via het Nationale Zorgnummer waar vragen en klachten over de zorg worden gemeld. Deze ervaringen worden (geanonimiseerd) gebruikt voor signalering van knelpunten. Rapporten over deze signalen worden gebruikt voor aandacht bij de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars zodat zij hun beleid en activiteiten hierop kunnen aanpassen.

Patiëntenfederatie Nederland zal uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We doen dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens in Nederland zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Deelname online vragenlijst

Deelname aan online vragenlijsten kan op anonieme basis. Indien u deelneemt aan online vragenlijsten kan u echter gevraagd worden om - op vrijwillige basis - de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om knelpunten in de gezondheidszorg te signaleren en analyseren en de unieke herkomst van de antwoorden te verifiëren. Wanneer u heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een interview, kan er op basis van deze gegevens contact met u worden opgenomen. Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres – indien u hier toestemming voor geeft – om onze gratis e-mailnieuwsbrief en/of vragenlijsten toe te sturen.

De verwerking van alle gegevens gebeurt altijd geanonimiseerd. Wanneer u in een vragenlijst uw persoonsgegevens heeft ingevuld, zullen deze gegevens maximaal 2 jaar beschikbaar blijven in onze bestanden. Na 2 jaar blijven onderzoeksgegevens bewaard, die dan niet meer herleidbaar zijn naar personen.

Deelname Zorgpanel

Indien u wilt deelnemen aan het panel, dient u een account aan te maken. Om een account aan te kunnen maken, dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

Vervolgens kunt u uw account aanvullen met de volgende gegevens:

Deze gegevens gebruiken wij om accounts van panelleden toe te kennen en te beheren, om knelpunten in de gezondheidszorg te signaleren en analyseren en de unieke herkomst van de antwoorden te verifiëren. Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres om u vragenlijsten toe te sturen en – indien u hier toestemming voor geeft – om onze gratis e-mailnieuwsbrief toe te sturen.

Zolang u lid blijft van het panel blijven uw persoonsgegevens bewaard. Wanneer u zich afmeldt, zullen uw persoonsgegevens direct worden verwijderd uit ons systeem.

Deelname telefonische interviews

Indien u wilt deelnemen aan telefonische interviews van Patiëntenfederatie Nederland dient u uw naam en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om telefonisch contact met u op te nemen voor een interview. Wanneer u meer dan 2 jaar niet heeft deelgenomen aan activiteiten of contact heeft gehad met het Nationale Zorgnummer, worden uw gegevens uit onze bestanden verwijderd.

E-mailnieuwsbrief

Indien u de gratis e-mailnieuwsbrief wenst te ontvangen die door Patiëntenfederatie Nederland wordt aangeboden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden. Bij afmelden voor de nieuwsbrief worden uw gegevens direct uit onze bestanden verwijderd.

Nationale Zorgnummer

Met vragen of klachten over de zorg kunt u zowel telefonisch als per e-mail contact opnemen met het Nationale Zorgnummer. Indien u uw vraag of klacht per e-mail stelt, hebben wij uw e-mailadres nodig om u de gevraagde informatie te verstrekken of u door te verwijzen. Indien u uw vraag of klacht telefonisch stelt, kan het voorkomen dat wij uw telefoonnummer nodig hebben om u terug te bellen omdat de gevraagde informatie niet direct verstrekt kan worden.

Indien u contact opneemt met het Nationale Zorgnummer kan u (daarnaast) gevraagd worden om - op vrijwillige basis - de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om knelpunten in de gezondheidszorg te signaleren en analyseren en de unieke herkomst van de antwoorden te verifiëren. Daarnaast kan uw e-mailadres – indien u hier toestemming voor geeft – gebruikt worden voor de beantwoording van vragen en het toezenden van informatie en advies.

Verder wordt Patiëntenfederatie Nederland regelmatig benaderd door journalisten die op zoek zijn naar mensen die bereid zijn om mee te werken aan een programma of interview. Indien u contact heeft gehad met het Nationale Zorgnummer en daarbij heeft aangegeven mee te willen werken aan een dergelijk interview of programma, kan er op basis van deze gegevens contact met u worden opgenomen. Uiteraard vragen wij voorafgaand aan verstrekking van uw gegevens aan journalisten eerst om uw toestemming.

Na afhandeling van uw vraag wordt deze maximaal 2 jaar bewaard. Op verzoek kan dit anoniem. Wanneer u meer dan 2 jaar geen contact met ons heeft gehad, worden uw gegevens uit onze bestanden verwijderd.

Niet-reanimerenpenning

De niet-reanimerenpenning is een volwaardige wilsverklaring. Voor het bestellen van een niet-reanimeren penning vragen wij u om de volgende gegevens:

De kopie van uw identiteitsbewijs wordt gebruikt om te controleren of uw pasfoto, naam, geboortedatum en handtekening overeenkomen met die op uw aanvraag. Na controle wordt deze kopie direct vernietigd. De andere gegevens worden gebruikt voor het maken en versturen van uw penning. Uw bestelgegevens worden 2 maanden na aflevering van uw penning verwijderd uit onze systemen.

Verwerking van bezoekersgegevens

Op de Website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren en inzicht te krijgen in de aard van de gezochte en bekeken informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de Website te zetten en om knelpunten in de gezondheidszorg te signaleren en analyseren.

Leden Patientenfederatie

Patiëntenorganisaties die lid zijn of worden van de Patiëntenfederatie leveren organisatiegegevens aan. In een enkel geval betreft het ook persoonsgegevens van bijvoorbeeld een medewerker, directeur of voorzitter. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

Deze gegevens worden opgeslagen in een centrale leden-database.

Uw gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor overleggen en bijeenkomsten van de Patiëntenfederatie (directieoverleggen, werkgroepen, ALV). Daarnaast om u te informeren over activiteiten en producten van de Patiëntenfederatie (bv lobby, Zorgkaart, KIDZ). En tenslotte om u te voorzien van onze communicatiemiddelen (nieuwsbrief, ledenflits, mailings, etc).

Als u niet langer als contactpersoon beschikbaar bent, worden uw gegevens binnen één maand na uw bericht van afmelding verwijderd.

Wanneer uw organisatie geen lid meer wil zijn van de Patiëntenfederatie. geldt een verwijdertermijn van maximaal 3 maanden na stopzetting van het lidmaatschap in verband met het mogelijk afhandelen van lopende verplichtingen.

Platform Dokterpatient

Binnen het platform wordt lotgenotencontact aangeboden middels besloten Facebook-groepen. De privacy-voorwaarden van Facebook zijn daarop van toepassing. Uw naam en gegevens van uw Facebook-account worden zichtbaar bij de andere deelnemers aan de besloten groep, ook afhankelijk van de door u gekozen instellingen.

Nergens bent u verplicht andere persoonsgegevens achter te laten, behalve als u zich wilt aanmelden voor een specifiek doel, zoals een online bijeenkomst. Dat doel staat dan vermeld. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan het doel dat ze dienen, met een maximum van drie maanden.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt Patiëntenfederatie Nederland uitsluitend anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de Website geen cookies ontvangt.

Patiëntenfederatie Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden

Patiëntenfederatie Nederland zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt inzage verzoeken in de persoonlijke informatie die Patiëntenfederatie Nederland over u heeft. Indien de informatie onjuist is, kunt u Patiëntenfederatie Nederland verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u op de volgende manieren richten aan Patiëntenfederatie Nederland:

Wij zullen daarbij verifiëren of wij daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben. Bij gebrek aan verificatiemogelijkheden kunnen wij geen informatie vrijgeven.

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Patiëntenfederatie Nederland:

Privacybeleid van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Patiëntenfederatie Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Patiëntenfederatie Nederland adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is steeds te vinden op de Website. Patiëntenfederatie Nederland adviseert dan ook deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Patiëntenfederatie Nederland verstrekt.

Vragen

Het Nationale Zorgnummer helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Patiëntenfederatie Nederland
Postbus 1539, 3500 BM Utrecht
Orteliuslaan 871, 3528 BE Utrecht
T 0900 2356780
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© mei 2019 Patiëntenfederatie Nederland, alle rechten voorbehouden.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!