Reglementen

De statuten en reglementen van Patiëntenfederatie Nederland worden hier per onderwerp toegelicht.

Statuten

De Patiëntenfederatie kent de volgende organen: het bestuur, de raad van toezicht en de Algemene Ledenvergadering. De statuten gelden per december 2023.

Gedragscode fondsenwerving en sponsoring

Deze gedragscode is geldend en leidend voor de leden van Patiëntenfederatie Nederland en voor Patiëntenfederatie Nederland zelf en betreft het verantwoord werven en gebruiken van externe fondsen en sponsoring van commerciële partijen. De Algemene Ledenvergadering heeft de gedragscode vastgesteld op 17 november 2022, voor de periode 2023-2025.

Klokkenluidersregeling

Hieronder kun je onze regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid downloaden. Deze regeling is bekender onder de naam klokkenluidersregeling. Elke organisatie en elk bedrijf met 50 of meer medewerkers is verplicht een klokkenluidersregeling te hebben.

In de klokkenluidersregeling wordt geregeld hoe je situaties aan de orde kan stellen die gaan over een maatschappelijke misstand. Meestal gaat zo’n situatie meerdere mensen aan, komt regelmatig voor en kan ernstige gevolgen hebben.

Het is verder belangrijk dat een klokkenluider niet alleen dingen ‘van horen zeggen’ heeft. Om een melding te kunnen doen, moet de klokkenluider zelf zaken gezien hebben of stukken hebben waaruit de misstand blijkt. In de wet wordt dat ‘vermoeden gebaseerd op redelijke gronden’.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Patiëntenfederatie Nederland. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe de Patiëntenfederatie omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.patientenfederatie.nl en met persoonsgegevens die worden verkregen via het Nationale Zorgnummer en de niet-reanimerenpenning.

Privacyverklaring >>

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en is geldig vanaf december 2023.

Klachtenreglement

Het klachtenreglement is door de Algemene Ledenvergadering op 4 oktober 2018 vastgesteld. Het reglement is voor de leden van Patiëntenfederatie Nederland ingericht. Deze regeling is van toepassing wanneer de statutaire leden (lidorganisaties) of één van hun lidorganisaties een klacht hebben over één van de medewerkers, managers, bestuurder of Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie. Klachten over één van de andere lidorganisaties dienen bij de betreffende lidorganisatie te worden ingediend.

Interne gedragscode

Deze gedragscode is gericht op de samenwerkingsrelatie en/of de omgang tussen de statutaire leden (lidorganisaties) van de Patiëntenfederatie en het bureau van de Patiëntenfederatie, en de samenwerkingsrelatie van de lidorganisaties onderling. De Algemene Ledenvergadering heeft de interne gedragscode op 18 november 2021 vastgesteld.

Vergoedingen met Ervarings­deskundigheid

Als het gaat over de vergoeding van de inzet van Ervarings­deskundigheid, hebben de leden van de Patientenfederatie twee vragen geformuleerd:

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!