Direct naar:

Reglementen

De reglementen van Patiëntenfederatie Nederland worden per onderwerp toegelicht.

Statuten

De Patiëntenfederatie kent de volgende organen: het bestuur, de raad van toezicht en de Algemene Ledenvergadering. De statuten gelden per 3 juni 2020.

Gedragscode fondsenwerving en sponsoring

Deze gedragscode is geldend en leidend voor de leden van Patiëntenfederatie Nederland en voor Patientenfederatie Nederland zelf en betreft het verantwoord werven en gebruiken van externe fondsen en sponsoring van commerciële partijen. De Algemene Ledenvergadering heeft de gedragscode vastgesteld op 27 november 2019 en is geldig voor de periode 2020-2022.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Patiëntenfederatie Nederland. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe de Patiëntenfederatie omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.patientenfederatie.nl en met persoonsgegevens die worden verkregen via het Nationale Zorgnummer en de niet-reanimerenpenning.

Privacyverklaring >>

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op 14 mei 2020 en is geldig vanaf 3 juni 2020.

Klachtenreglement

Het klachtenreglement is door de Algemene Ledenvergadering op 4 oktober 2018 vastgesteld. Het reglement is voor de leden van Patiëntenfederatie Nederland ingericht. Deze regeling is van toepassing wanneer de statutaire leden (lidorganisaties) of één van hun lidorganisaties een klacht hebben over één van de medewerkers, managers, bestuurder of Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie. Klachten over één van de andere lidorganisaties dienen bij de betreffende lidorganisatie te worden ingediend.

Interne gedragscode

Deze gedragscode is gericht op de samenwerkingsrelatie en/of de omgang tussen de statutaire leden (lidorganisaties) van de Patiëntenfederatie en het bureau van de Patiëntenfederatie, en de samenwerkingsrelatie van de lidorganisaties onderling. De Algemene Ledenvergadering heeft de interne gedragscode op 4 oktober 2018 vastgesteld. 

Vergoedingen met ervaringsdeskundigheid

Als het gaat over de vergoeding van de inzet van ervaringsdeskundigheid, hebben de leden van de Patientenfederatie twee vragen geformuleerd:

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!