Inleiding

Net als volwassenen hebben kinderen rechten in de gezondheidszorg. Zorgverleners betrekken kinderen zoveel mogelijk bij de zorg voor hen. Kinderen zijn minderjarig. De ouders (of voogd) hebben gezag over hun kinderen en zijn verantwoordelijk voor hen. Afhankelijk van hun leeftijd beslissen zij ook dingen voor hen. Wat betekent dit voor de rechten van het kind als patiënt? Mag een kind zonder medeweten van zijn ouders naar de dokter? Mogen de ouders bij de behandeling van hun kind zijn? En wanneer kunnen kinderen mee beslissen over een behandeling?

Patiëntenrechten, ook die van kinderen, staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot twaalf jaar, kinderen van twaalf tot zestien jaar en jongeren vanaf zestien jaar. Voor iedere groep gelden aparte rechten. Zo mag een kind van zestien jaar zelf beslissen over een medische behandeling. Hij heeft geen toestemming meer van zijn ouders nodig.

In deze brochure lees je wat de belangrijkste patiëntenrechten per leeftijdsgroep zijn. Ook besteden we aandacht aan de ziekenhuisopname. Dit is voor ouders en kinderen vaak een ingrijpende ervaring. De informatie geldt voor alle handelingen in de gezondheidszorg. Bij de dokter, in het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook bij het consultatiebureau, de fysiotherapeut, de tandarts of de logopedist.

3 goede vragen voor kinderen

In de WGBO wordt uitgegaan van leeftijdsgrenzen. Maar een kind van bijvoorbeeld tien jaar kan misschien al goed meedenken over zijn behandeling. Daarom wordt altijd rekening gehouden met de mening van het kind. Zijn belang staat voorop.

Er zijn 3 goede vragen voor kinderen die hen te helpen om mee te denken en te beslissen over de behandeling. De 3 goede vragen zijn:

  • Dit voel ik, wat is het?
  • Wat kunnen we er allemaal aan doen?
  • Wat betekent dit voor mij, nu en later?

Zie ook: 3goedevragen.nl/kinderen

Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Daar kun je terecht met vragen over zorg en zorgverzekering, over uitkeringen, wonen, vervoer, inkomen en patiëntenrechten. Ook kun je bij het Nationale Zorgnummer terecht voor informatie over en het aanvragen van een niet-reanimerenpenning.

0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
Bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!