Jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelf beslissen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen.

Recht op informatie

Een jongere heeft vanaf zestien jaar recht op volledige informatie. De ouders krijgen die informatie niet meer. Behalve wanneer de jongere daarvoor duidelijk toestemming geeft.

Toestemming voor de behandeling

Een jongere geeft zelf toestemming voor een behandeling. Toestem¬ming van de ouders is niet meer nodig. Dus ook als de ouders het er niet mee eens zijn, kan de jongere worden behandeld. In spoedgevallen mag de zorgverlener hem behandelen zonder zijn toestemming. Een jongere mag een bepaalde behan¬deling weigeren. De zorgverlener moet dan de beslissing van de jongere opvolgen. Zelfs als die medisch noodzakelijk is en de ouders en zorgverlener de behandeling aanraden.

Aanwezigheid bij de behandeling

De ouders mogen niet meer bij de behandeling van hun kind zijn. Als een jongere dat zelf graag wil, mogen ze er natuurlijk wel bij zijn.

Het medisch dossier inzien

Een jongere mag zelf zijn medisch dossier inzien en heeft daarvoor geen toestemming van zijn ouders nodig. Hij kan ook een kopie van het dossier of een gedeelte daarvan krijgen. De ouders mogen zijn dossier niet inzien. Dat mag alleen op verzoek van hun kind.

Vrije keuze hulpverlener

Een jongere kan zelf bepalen naar welke zorgverlener hij gaat. Natuurlijk moet er dan wel plaats zijn bij de zorgverlener. En het is altijd verstandig om te checken of de zorgverzekering de kosten vergoed.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij de zorgverzekering van hun ouders. Ze moeten hiervoor wel ingeschreven zijn bij deze zorgverzekering. Dit moeten de ouders zelf doen.

Alle zorg in het basispakket wordt hiermee voor de jongere vergoed. Voor jongeren geldt ook geen eigen risico. Afhankelijk van de aanvullende verzekering die de ouder (met wie een kind is meeverzekerd) heeft, geldt die ook voor het kind. Een eventuele eigen bijdrage voor aanvullende zorg geldt ook voor het kind.
Wanneer bepaalde zorg niet wordt vergoed, dan spreekt de zorgverzekeraar de jongere van 16 jaar eerst zelf aan. Maar wanneer hij de rekening niet kan betalen, moeten de ouders dat doen. Zij zijn verplicht om de kosten van verzorging en opvoeding voor hun kinderen te betalen totdat zij achttien jaar zijn.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!