Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie betekent de deelname van patiënten, hun naasten en/of patiëntenorganisaties aan wetenschappelijk onderzoek, het maken van beleid of onderzoeksagenda, het verbeteren van de kwaliteit van zorg, of het ontwikkelen van beleid of producten. Samen met andere partijen zoals dokters, wetenschappers en beleidsmakers. Zodat de ervaringen en wensen van de patiënten mee worden genomen en daarmee de kwaliteit en effectiviteit wordt verhoogd.

Wat & hoe

Waarom is het belangrijk?

Patiëntenparticipatie is belangrijk. De zorg voor patiënten moet gericht zijn op de wensen en behoeften van patienten. Dat weten we uit onderzoek. Door vanaf het begin samen te werken met patiënten krijg je beter onderzoek, beter beleid en betere producten.

Participatie

Dit cirkeldiagram laat zien op welke manieren patiënten betrokken kunnen worden bij een project of proces. 

Er bestaan verschillende manieren van patiëntenparticipatie:

  • focusgroepen
  • testpanels
  • verzorgen van presentaties, ervaringsverhalen en patiëntreizen
  • bijdragen aan een congres
  • bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
  • bijdragen aan richtlijnen, protocollen en kwaliteitsstandaarden
  • bijdragen aan ontwikkeling van digitale zorgtools


Lang of kort

Er zijn grote verschillen in de daadwerkelijke inzet die gevraagd wordt. De inzet loopt sterk uiteen qua duur en qua gevraagde inzet. Het loopt uiteen van een éénmalige bijdrage, een eenvoudige meedenk-moment, een korte bijdrage aan een congres tot aan een langduriger betrokkenheid bij een onderzoekstraject.

Scholing

Soms is het voldoende om de eigen ervaringen als patiënt mee te nemen, en die ervaringskennis in te zetten. Maar vaak is er toch meer nodig, en gaat het echt om ervaringsdeskundigheid: de vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking. Dit is mogelijk door een juiste combinatie van de analyse van en reflectie op eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten, aangevuld met kennis uit andere bronnen zoals literatuur, presentaties en media.

Dat betekent dat de inzet van ervaringsdeskundigheid het nodige vraagt van patiënt en van de mensen die hij/zij vertegenwoordigt. Inzet van ervaringsdeskundigheid is hard werken en vraagt om scholing, begeleiding en ondersteuning.

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank