Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie betekent de deelname van patiënten, hun naasten en/of patiëntenorganisaties aan wetenschappelijk onderzoek, het maken van beleid of onderzoeksagenda, het verbeteren van de kwaliteit van zorg, of het ontwikkelen van beleid of producten. Samen met andere partijen zoals dokters, wetenschappers en beleidsmakers. Zodat de ervaringen en wensen van de patiënten mee worden genomen en daarmee de kwaliteit en effectiviteit wordt verhoogd.

Wat & hoe

Manifest: meebeslissen moet de norm worden

Nieuw beleid en nieuwe voorzieningen moeten standaard ontwikkeld worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat en hun organisaties. Dat is de boodschap van het Manifest meedenken en meebeslissen, dat gezamenlijk is vastgesteld door Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie.

> Lees hier het complete nieuwsbericht over het manifest

Taartdiagram

 

Informatie over Patiëntenparticipatie


Wat is patiëntenparticipatie?

Patiënten (en cliënten) hebben unieke kennis en ervaringen die kunnen bijdragen aan betere zorg. Patiëntenparticipatie betekent het benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten of cliënten en/of hun naasten voor alles waar de zorg beter van kan worden: projecten voor inrichting, organisatie of kwaliteit van zorg, onderzoek, onderwijs, beleid en innovaties. Met patiëntenparticipatie kunnen we de zorg patiëntgerichter te maken.

Patiëntenparticipatie zorgt voor:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
  • Het verbeteren van de doelmatigheid van onderzoek of het verhogen van de relevantie van onderzoek;
  • het beter laten aansluiten van de zorg bij wat mensen nodig hebben;
  • het verhogen van het draagvlak voor de beslissingen die worden genomen;
  • het beter invoeren van nieuw beleid, gemaakte afspraken of producten (zie Scholvink et al.).


Hoe kom je tot betekenisvolle patiëntenparticipatie?

Er zijn verschillende vormen van patiëntenparticipatie. Elke vorm vraagt om bepaalde kennis, vaardigheden en ervaring. Een ervaringsverhaal vertellen vraagt wat anders dan meedoen aan een stuurgroep. Er is niet één beste methode. Patiëntenparticipatie is betekenisvol wanneer de best passende vormen van participatie worden ingezet, er sprake is van de juiste mensen tijdig op de juiste plek en als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Patiëntenparticiatie krijgt tevens meer betekenis als er afstemming is met de patiënten over wie het gaat, en niet door een projectleider of onderzoeker: samen hierover beslissen is belangrijk.


Wat is het níet?

Als Patiëntenfederatie Nederland hebben we het bij patiëntenparticipatie over patiëntenparticipatie op collectief niveau. Hiermee bedoelen we de deelname van patiënten(-vertegenwoordigers) die invloed uitoefenen in de zorg. Het gaat dus niet om de participatie van een enkele patiënt in een onderzoek of in de spreekkamer. Zoals bijvoorbeeld bij “samen beslissen”.

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank