Direct naar:

De juiste ervaringsdeskundigheid bij patiëntenparticipatie

De juiste mensen op de juiste plek is belangrijk bij patiëntenparticipatie. Patiëntenparticipatie betekent het benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten en/of hun naasten voor het verbeteren van de zorg. Welk soort georganiseerd verband van patiënten past het beste bij welke soort participatie?

Patiënten en naasten

Vraag

Ervaringen ophalen voor inbreng bij diverse producten/beleid/onderzoek.

Kenmerken

Hebben directe ervaring met de zorg (gehad)

Patiëntenorganisaties

Vraag

Inbreng voor aandoeningsspecifiek beleid, onderzoek of producten.

Kenmerken

Baseren zich op de ervaringen van veel patienten (achterban). Hebben soms ook regionale afdelingen. En hebben ervaring met soortgelijke projecten op landelijk niveau en/of in andere ziekenhuizen en kunnen hierdoor verbinden. Ze hebben geen afhankelijke zorgrelatie met de zorginstellingen. En hebben daardoor een bredere blik. 

Cliëntenraden

Vraag

Inbreng voor beleid/ kwaliteit van zorg, te verbeteren bij een zorgaanbieder.

Kenmerken

Kennen de instelling en de plaatselijke cultuur. Hebben ervaring met zorgverleners in huis. Hebben zicht op de praktische zaken waar patiënten tegenaan lopen in een instelling. Hebben een bredere blik dan alleen hun persoonlijke ervaring.

Verzekerdenraden

Vraag

Inbreng voor inkoopbeleid bij een zorgverzekeraar.

Kenmerken

Hebben kennis over het zorginkoopbeleid. Hebben zicht op de praktische zaken waar patiënten tegenaan lopen in de zorg. Hebben een bredere blik dan alleen hun persoonlijke ervaring.

Koepels van patiëntenorganisaties, zoals Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Ieder(in)

Vraag

Overkoepelend beleid, randvoorwaarden of als er geen aandoeningsspecifieke patiëntenorganisatie is.

Kenmerken

Toegang tot grote groepen patienten, leden. Geaggregeerde informatie. Kennis en informatie over de zorg in de volle breedte. 

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!