Onderzoeken

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten daarin een stem. Patiëntervaringen zijn de basis voor onze werkzaamheden. Wij hebben deze ervaringen helder in beeld dankzij met name de inbreng van ruim 23.000 leden van het Zorgpanel. De resultaten van de onderzoeken brengen we onder de aandacht van het ministerie, andere beleidsmakers en de media.

Bekijk hier de onderzoeken over de ervaringen van mensen met de zorg.

2022

 • Onderzoek

  Onderzoek naar slaapproblemen

  De Patiëntenfederatie heeft onderzoek gedaan naar slaapproblemen onder het eigen Zorgpanel. Er is gekeken of mensen slaapproblemen hebben en zo ja hoe vaak en wat ze doen om deze te verminderen of op te lossen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een nieuwe richtlijn van huisartsen over slaapproblemen.

 • Onderzoek

  Onderzoek proactieve zorgplanning in het verpleeghuis

  Het in gesprek blijven, vooruitdenken en het daaraan koppelen van afspraken over de zorg in de laatste levensfase wordt ook wel proactieve zorgplanning of advance care planning genoemd. Wat zijn jouw ervaringen hiermee?

 • Onderzoek

  Onderzoek Huisartsenzorg

  Patiëntenfederatie Nederland is benieuwd naar je ervaringen met huisartsenzorg in het afgelopen jaar. Kon je bijvoorbeeld terecht bij een huisarts met je vragen of gezondheidsklachten?

 • Onderzoek

  Wat vind jij belangrijk bij het kiezen van een verloskundige?

  Wat vind jij belangrijk bij de keuze van een verloskundige en als je al een verloskundige hebt (gehad), hoe heb je deze keuze gemaakt? Deze vragenlijst gaat over de ervaringen van vrouwen bij het maken van hun keuze voor een verloskundige(npraktijk). Hoe heb jij een verloskundige gekozen en wat vind je belangrijk?

 • Onderzoek

  Onderzoek Vertel ons jouw ervaringen met een hulpmiddel

  Wie een hulpmiddel heeft, weet helaas maar al te goed dat er veel kan misgaan. Bij het aanvragen, de levering, het onderhoud of bij een verhuizing bijvoorbeeld. Hierover hebben alle partijen die betrokken zijn bij de verstrekking van hulpmiddelen in 2021 afspraken gemaakt over hoe het beter kan en moet gaan. De betrokken patiëntorganisaties willen dit jaar kijken of de afspraken helpen.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar ervaringen met voetzorg

  Bij voetproblemen kan het gaan om mildere voetproblemen zoals blaren, schimmel, eelt of kloven, die je vaak zelf kunt verzorgen. Maar het kan ook gaan om ernstigere voetproblemen als diabetische en reumatische voeten, een vergroeiing van de grote teen, een doorgezakte voorvoet, langdurige hielklachten of een aangeboren afwijking waarvoor je wel vaak zorg nodig hebt.

 • Onderzoek

  Onderzoek Leven met meerdere aandoeningen

  Uit onderzoek onder 13.000 mensen blijkt dat dik 7.000 mensen met 2 of meer aandoeningen moet leven. Dat trekt een wissel op de dagelijkse activiteiten (79%), deelname aan de maatschappij (58%) of in mentale klachten (44%). 1 op de 3 deelnemers heeft last van alle drie.

 • Onderzoek

  Eerste meting van periodiek onderzoek naar PGO-gebruik

  Patiëntenfederatie Nederland wil weten hoe het Nederlands publiek het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) ervaart. En monitort de ervaringen door elk half jaar dezelfde meting te doen. Uit de eerste meting blijkt dat bij ongeveer 80% het inloggen is gelukt. En 45% heeft de medische gegevens bij hun huisarts kunnen ophalen in de PGO.

 • Onderzoek

  Onderzoek Praten over het levenseinde

  Iets meer dan de helft van de 70-plussers die deelnamen aan een onderzoek van de Patiëntenfederatie over het naderende levenseinde heeft nog geen gesprek gevoerd met een zorgverlener over dat levenseinde. Het merendeel omdat ze daar nog geen behoefte aan hebben. Aan het onderzoek deden ruim 1.100 mensen mee.

 • Onderzoek

  Onderzoek Wat is jouw ervaring met doktersassistenten

  De doktersassistent(e) krijgt een ruime acht van driekwart van de deelnemers. De assistent is vriendelijk en duidelijk. De bereikbaarheid laat nog wel eens te wensen over en ook de privacy aan de balie kan beter. Aan het onderzoek deden 9.353 mensen mee.

 • Onderzoek

  Onderzoek over Mondzorg

  In juli 2021 is onderzocht wat de ervaringen zijn van patiënten met behandelingen in de afgelopen twee jaar bij de tandarts of andere behandelaar die mondzorg verleent. Zoals een mondhygiënist, orthodontist, kaakchirurg of tandprotheticus. Worden mensen nu goed geïnformeerd over de behandeling die zij krijgen en ook over de daaraan verbonden kosten? Wordt de keuze voor een behandeling in samenspraak met de patiënt gemaakt? Aan het onderzoek deden bijna 9.600 mensen mee. 

 • Onderzoek

  Onderzoek Fysiotherapie en Oefentherapie

  Mensen zijn tevreden over fysio- en oefentherapie, zeker als de behandeling heeft geholpen. Dan zijn 9 van elke 10 patiënten positief. De meeste patiënten geven een 8 of hoger aan de fysiotherapeut. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 9.000 mensen.

 • Onderzoek

  Onderzoek Gezonde leefstijl en preventie

  Als je een aandoening of ziekte hebt wil je - indien mogelijk - voorkomen dat dit erger wordt. Ook wil je ervoor zorgen dat je kunt omgaan met je aandoening of ziekte en wil je je situatie, als dat mogelijk is, kunnen verbeteren. Je kunt hier zelf een belangrijke rol in spelen door je leefstijl aan te passen. Onderdelen van je leefstijl zijn bijvoorbeeld voeding, bewegen, alcohol, roken en ontspanning.

 • Onderzoek

  Onderzoek Contact met zorgverlener over gebruik medicijnen

  Dit onderzoek gaat over het gebruik van medicijnen die worden voorgeschreven door een huisarts of medisch specialist en door een apotheker worden verstrekt. Wanneer je voor langere tijd medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat je hierover contact hebt met een zorgverlener (bijvoorbeeld een arts of apotheker).

 • Onderzoek

  Onderzoek naar belafspraken met je dokter

  De meeste van de 7.500 deelnemers aan dit onderzoek zijn tevreden over bellen met de dokter. Het scheelt tijd en ze hoeven niet de deur uit. Wel willen ze graag duidelijkheid over wanneer en door wie ze worden gebeld. Een tijdstip als 'de dokter belt vrijdag' is te vaag.

 • Onderzoek

  Verkenning: Worden cliënten en naasten betrokken bij de kwaliteit van het verpleeghuis?

  We vroegen ons zorgpanel of zij of een naaste in het verpleeghuis wonen. Vervolgens is er gevraagd of het verpleeghuis naar hun ervaringen vraagt en wat er met deze ervaringen gedaan is. In totaal namen 181 mensen deel aan het onderzoek.

2021

 • Onderzoek

  Onderzoek naar uitwisseling medische gegevens

  Veel mensen weten niet goed wanneer hun medische gegevens wel of niet uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners en of daar hun toestemming voor nodig is. Dat kan leiden tot een vals gevoel van veiligheid en risico’s in hun behandeling, blijkt uit onderzoek onder ruim achtduizend mensen van het Zorgpanel.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar de dienstverlening van je zorgverzekeraar

  Uit dit onderzoek met bijna 9.400 deelnemers blijkt dat klanten meestal tevreden zijn over de dienstverlening en adviezen van hun zorgverzekeraar. Wel missen ze soms uitleg over hun polis, over vergoedingen en weten ze nog te weinig over zorgbemiddeling.

 • Onderzoek

  Onderzoek bloedprikken via de huisarts

  40% van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de groep die regelmatig bloed laten prikken, is toch nog 30% hiervan niet op de hoogte. Dat blijkt uit een peiling onder 10.000 leden van het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie.

 • Onderzoek

  Onderzoek Alternatieven uitgestelde zorg

  Al een jaar lang wordt door corona heel wat zorg uitgesteld. Uit een rondvraag bij het Zorgpanel vd Patiëntenfederatie blijkt dat één op de tien patiënten wachten op een afspraak in het ziekenhuis.

 • Onderzoek

  Delen medische gegevens en lichaamsmateriaal

  Uit onderzoek onder 12.000 leden van het zorgpanel blijkt dat mensen hun medische gegevens en lichaamsmateriaal best willen delen maar het wordt vaak niet gevraagd. 

 • Onderzoek

  Onderzoek naar alternatieven voor wonen in een verpleeghuis

  We vroegen het zorgpanel of zij of hun naasten recent in een verpleeghuis zijn gaan wonen en zo ja, waarom. Ook vroegen we of dit uitgesteld had kunnen worden en hoe zij tegen alternatieven aankijken. 109 mensen namen deel aan het onderzoek.

 • Onderzoek

  Ervaringen van vrouwen met een keizersnede

  Het onderzoek vond plaats in het najaar van 2020. In totaal hebben 327 vrouwen de vragenlijst ingevuld. Van deze vrouwen is 91% korter dan drie jaar geleden bevallen via een keizersnede. De antwoorden van deze groep vrouwen zijn gebruikt voor het maken van dit rapport.

 • Onderzoek

  Factsheet Stemmen in coronatijd

  90% van de 8.600 deelnemers aan dit onderzoek gaat half maart stemmen, al dan niet per volmacht of via de post. 1% zegt nooit te gaan stemmen, 3% gaat dit keer niet vanwege corona en 6% weet nog niet of ze wel of niet gaan stemmen.

 • Onderzoek

  Patiënt is tevreden over huisarts(-enpraktijk), toegankelijkheid staat wel onder druk

  Patiënten zijn tevreden over hun huisarts(enpraktijk) en blijven doorgaans ook lang bij dezelfde dokter. Gemiddeld krijgt de huisarts een ruime 8, maar als een patiënt van huisarts wil veranderen daalt dat cijfer naar een dikke 6. Patiënten die vaak naar de huisarts gaan zijn positiever over de dokter dan mensen die niet vaak gaan. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 9.500 leden van het zorgpanel.

 • Onderzoek

  Flitspeiling Uitstel Mondzorg

  De coronapandemie is voor een klein deel van de patiënten aanleiding om onderhoud van het gebit even op een laag peil te zetten. De Patiëntenfederatie

2020

 • Onderzoek

  Flitspeiling corona en uitstel huisartsenzorg en thuiszorg tweede golf

  Patiënten weten hun huisarts ook te vinden tijdens deze coronatijden. Dat blijkt uit onderzoek onder 8.500 mensen. Maar als dat niet lukt of kan, ontbreekt nogal eens de uitleg over het waarom en wanneer de afspraak dan wel door kan gaan.

 • Onderzoek

  Flitspeiling corona en ziekenhuiszorg

  De tweede coronagolf heeft voor mensen die op ziekenhuiszorg zijn aangewezen vooral gevolgen als ze voor controle bij een specialist moeten komen. Dat blijkt uit onderzoek onder 8.500 mensen uit het zorgpanel van de Patiëntenfederatie.

 • Onderzoek

  Onderzoek technologie in de zorg wint terrein

  Ruim de helft van de 7.725 deelnemers aan ons onderzoek gebruikt moderne technologie voor de gezondheid, zoals medische sites (27%) en stappentellers (22%). Vrouwen maken vaker dan mannen gebruik van moderne technologie.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar supermarktuurtje kwetsbaren

  Het openingsuurtje voor kwetsbare mensen en ouderen van de supermarkten wordt gewaardeerd. Iets meer dan de helft vindt wel dat supermarkten méér kunnen doen aan de veiligheid met strengere maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek onder 8.351 mensen.

 • Onderzoek

  Onderzoek spreken over het levenseinde

  In hoeverre voeren mensen gesprekken over het levenseinde en met wie? En wat zijn de knelpunten in die gesprekken met huisarts of praktijkondersteuner? Dat onderzochten we samen met 1.667 deelnemers.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar zelfzorg door patiënten

  Uit onderzoek onder bijna 8.000 leden van het eigen panel blijkt dat veel mensen in de afgelopen 2 jaar aan zelfzorg te hebben gedaan. Van de mensen met een chronische aandoening zegt zelfs 90 procent aan zelfzorg te doen.

 • Onderzoek

  Patiënteninformatie over palliatieve zorg

  Dit onderzoek is gedaan om te kijken aan welke informatie over palliatieve zorg patiënten en naasten precies behoefte hebben. En op welke manier ze deze informatie gepresenteerd willen krijgen.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar ervaringen met meten van de groei van de baby

  Onderzoek naar ervaringen met meten van de groei van de baby. In totaal deden 1.133 (aanstaande) moeders mee aan dit onderzoek.

 • Onderzoek

  Onderzoek mondzorg na corona

  Patiënten zijn na corona nog huiverig om weer naar tandarts, mondhygiënist of tandtechnicus te gaan. Zo blijkt uit dit onderzoek.

 • Onderzoek

  Onderzoek digitale inzage in je medische gegevens

  Patiënten hebben vanaf 01/07/2020 wettelijk recht op elektronische inzage en een gratis digitaal afschrift van hun medisch dossier.

 • Onderzoek

  Zorg en ondersteuning thuis na de coronacrisis

  Nu de coronacrisis op zijn retour lijkt komt ook de zorg thuis weer op gang. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder ruim 8.000 mensen. Van

 • Onderzoek

  Fysiotherapie na corona

  3100 mensen hadden voor de coronacrisis zorg van een fysiotherapeut of zouden dit krijgen. 92% kon tijdens corona niet meer (volledig) terecht bij de fysio.

 • Onderzoek

  Wisselen van medicijnen en medische noodzaak

  Wisselen van medicijnen blijft een groot probleem voor veel patiënten. Van alle patiënten die vorig jaar (2019) medicijnen ophaalden bij de apotheek, zegt 80%

 • Onderzoek

  Weer naar de huisarts na corona

  Bij de huisarts zegt de helft van de mensen dat een uitgestelde afspraak inmiddels heeft plaatsgehad. Maar bijna twintig procent zegt dat ze een afspraak nog uitstellen. 2.394 mensen gaven hun mening.

 • Onderzoek

  Weer ziekenhuiszorg na de coronacrisis

  In dit onderzoek staan de eerste ervaringen met het herstarten van de ziekenhuiszorg in mei 2020. In totaal hebben 7.400 mensen deelgenomen.

 • Onderzoek

  Tweede onderzoek naar gevolgen voor reguliere zorg door corona

  Dit is het tweede onderzoek over de coronacrisis en gevolgen voor patiënten waaraan 10.000 mensen meededen. In dit tweede onderzoek ging het over fysiotherapie, thuiszorg en mantelzorg.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar gevolgen voor reguliere zorg door corona

  Onderzoek naar gevolgen voor reguliere zorg door corona. 8.000 mensen deden aan dit onderzoek mee.

 • Onderzoek

  Onderzoek Samen Beslissen

  Het overgrote deel van de mensen die contact hebben met huisarts of medisch specialist wil samen beslissen over de vraag of en zo ja welke zorg nodig is. Dat

2019

 • Onderzoek

  Hoe kies je een ziekenhuis?

  Mensen die naar een ziekenhuis moeten, weten dat er verschillen zijn tussen ziekenhuizen en dat er dus iets te kiezen valt. Maar ze kunnen niet altijd de

 • Onderzoek

  Betalen voor zorg

  Als je een aandoening hebt of een beperking dan loop je vaak tegen extra kosten aan voor de zorg. Het gaat dan om kosten buiten de ziektekostenverzekering en het eigen risico om. Deze bijkomende kosten lopen soms in de duizenden euro’s, zo blijkt uit onderzoek waaraan bijna 8.000 mensen deelnamen.

 • Onderzoek

  Delen van je gegevens

  83% van de mensen die lichaamsmateriaal hebben afgestaan, staat positief tegenover verder gebruik van dit materiaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

 • Onderzoek

  Onderzoek naar klachtenregelingen

  De helft van de patiënten die klagen over een zorgverlener of instelling is niet tevreden over de manier waarop de klacht is afgehandeld. Dat geldt voor

 • Onderzoek

  Ervaringen met hulpmiddelen

  In het algemeen zijn gebruikers redelijk tevreden over hun hulpmiddel. Zij geven in het onderzoek een gemiddeld cijfer tussen de 7 en 8.

 • Onderzoek

  Opvragen medisch dossier

  Instanties en organisaties vragen nog steeds aan mensen of zij hun medisch dossier willen opvragen en laten zien. Van de ruim 8.000 mensen die meededen aan

 • Onderzoek

  Palliatieve sedatie

  Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan veel informatie hierover, wat er gaat gebeuren en hoe. Dat blijkt uit onderzoek onder 800 mensen die in de

 • Onderzoek

  Wie mag er bij je medische gegevens?

  Er is nog veel onbekendheid onder mensen over hoe beslissen in de zorg is geregeld wanneer je dat zelf niet meer kunt. Van de deelnemers aan het onderzoek

 • Onderzoek

  Ervaring met leveringsproblemen medicijn op recept

  Een op de twee patiënten die met een recept bij de apotheek komen, krijgt het voorgeschreven medicijn niet direct mee. Patiënten die het middel niet

2018

 • Onderzoek

  Tijd voor je zorgverzekering

  Iets meer dan de helft van de mensen onderzoekt niet of er een beter passende zorgverzekering is te krijgen, dan de verzekering die de eigen zorgverzekeraar

 • Onderzoek

  De stand van de patiënt

  Wat is de positie van de patiënt anno nu in de zorg? Staat de patiënt centraal zoals steeds meer zorgverleners zeggen? Is de patiënt gelijkwaardig aan

 • Onderzoek

  Onderzoek Medische Noodzaak

  Medische Noodzaak is geen garantie voor merkmedicijn. Een op de vier mensen bij wie de arts Medische Noodzaak op het recept schrijft, krijgt dat specifieke

 • Onderzoek

  Wonen naar wens?

  Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn gemiddeld minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking. Dat

 • Onderzoek

  Informeren over vergoeden van ziektekosten

  Mensen die een bezoek brengen aan een zorgverlener krijgen daarna soms een rekening die ze niet hadden verwacht. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 7.000

 • Onderzoek

  Extra servicediensten van het ziekenhuis

  Patiënten willen graag vooraf weten welke bijkomende kosten er zijn als zij naar het ziekenhuis gaan. Het gaat dan niet om de kosten voor de medische zorg,

 • Onderzoek

  Hoe staat het met de veiligheid in de zorg?

  Veiligheid in de zorg betekent dat je als patiënt geen onnodige risico's loopt tijdens een behandeling. Helaas gaat er soms iets (bijna) mis. Van de 9.000

 • Onderzoek

  Onderzoek naar Verspilling in de zorg

  Er wordt in Nederland ieder jaar meer gebruik gemaakt van de gezondheidszorg. En de kosten van de gezondheidszorg gaan ieder jaar omhoog. Een op de twintig

 • Onderzoek

  Vastleggen van wensen in en omtrent de zorg

  Mensen die een wilsverklaring willen opstellen kunnen baat hebben bij een goed gesprek met de huisarts, voordat ze een wilsverklaring maken. Dat blijkt uit

 • Onderzoek

  Wat is jouw mening over de gemeente waarin je woont?

  De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd passend

 • Onderzoek

  Pijnverlichting bij de bevalling

  Resultaten van het onderzoek onder zwangere vrouwen plus moeders en vaders die ervaring hebben met pijn en pijnverlichting bij de geboorte van hun kind. Wij

 • Onderzoek

  Mannelijke en vrouwelijke huisartsen

  Vrouwelijke huisartsen kunnen zich goed inleven in de patiënt, mannelijke zijn soms autoritair. Dat vinden ruim 7.000 deelnemers uit dit onderzoek ism

2017

 • Onderzoek

  Personeelstekort in de zorg

  Het personeelstekort in de zorg is merkbaar voor patiënten en hun naasten. In dit onderzoek zeggen vier op de tien deelnemers dat ze op een of andere manier

 • Onderzoek

  Cosmetische behandelingen

  Over het geheel genomen blijkt uit dit onderzoek dat mensen tevreden zijn over de zorg rondom de cosmetische behandeling die zij hebben gehad. Verbeterpunten

 • Onderzoek

  Psychosociale zorg

  Dit onderzoek is gehouden onder 4.499 deelnemers die een chronische aandoening of ingrijpende behandeling hebben (gehad). Meer dan de helft van de deelnemers

 • Onderzoek

  Werk: hoe staat het ervoor in 2017?

  Werknemers die door een chronische ziekte of beperking uitvallen, kunnen in de praktijk vaak lastig terugkeren in het arbeidsproces. Uit onderzoek blijkt dat

 • Onderzoek

  Patiëntenportalen

  Patiënten willen graag gebruik maken van patiëntenportalen met hun medische gegevens bij ziekenhuizen, maar in de praktijk valt het gebruik ervan nog flink

 • Onderzoek

  Onderzoek fysiotherapie en oefentherapie

  Patiënten zijn in het algemeen tevreden over hun fysio- en oefentherapeut. Zij waarderen hun behandelaar gemiddeld met een 8,5. Wel zegt een kwart van de

 • Onderzoek

  Landelijk onderzoek naar ouderenzorg

  Ouderen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten en zorgverleners lopen tegen grote knelpunten aan in de zorg en ondersteuning. Ouderen hebben veel meer hulp

 • Onderzoek

  Onderzoek over samen beslissen

  Patiënten willen graag samen beslissen in de spreekkamer, maar in de praktijk komt daar nog niet veel van terecht. In bijna de helft van de gevallen krijgt de

2014

 • Onderzoek

  Cliëntperspectief kwaliteit integrale geboortezorg

  Uitkomsten van de achterbanraadpleging en kwaliteitscriteria voor ontwikkeling van een zorgstandaard op het gebied van geboortezorg.

Eerdere onderzoeken

 • Onderzoek

  Zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken

  Bent u in de afgelopen twee jaar in een ziekenhuis of zelfstandige kliniek geweest? Hoe tevreden bent u over de zorg die u kreeg? We horen graag uw ervaring

 • Onderzoek

  Zelfstandig wonen

  Lukt het u om met een aandoening of beperking goed te wonen, op een manier die bij u past? En is uw woning wel geschikt, ook als u in de toekomst (meer)

 • Onderzoek

  Patiëntenkoepels onderzoeken privacy in de zorg

  Wat doen zorgverleners met uw patiëntgegevens en wat vindt u daarvan? Die vraag stelden Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz de

 • Onderzoek

  Feiten en fabels

  Weet u wat feit en wat fabel is als het gaat om de Nederlandse gezondheidszorg? Valt contact met een huisartsenpost onder uw verplicht eigen risico? Is een

 • Onderzoek

  Patiëntenfederatie en VU doen onderzoek naar zorgmijden

  “In de media zien we berichten langskomen over zorgmijden: het uitstellen of helemaal niet gebruiken van zorg, die wel nodig is. Het moeten betalen van het

 • Onderzoek

  Ervaringen met tandarts of mondhygiënist

  Zes van elke tien mensen die een bezoek brengen aan tandarts of mondhygiënist, krijgen niet vooraf te horen wat de verwachte kosten zijn van de behandeling

 • Onderzoek

  Wat zijn je ervaringen met je huisarts?

  Patiënten willen graag weten hoe goed hun huisarts is, maar weten dat doorgaans niet. Dat blijkt uit onderzoek onder een kleine 14.000 patiënten. In het

 • Onderzoek

  Veilige Zorg

  Bijna de helft van de mensen heeft wel eens meegemaakt dat het (bijna) mis ging in een ziekenhuis, zorginstelling of bij de huisarts. Vaak gaat het om

 • Onderzoek

  'Stuk van de regeldruk'

  De landelijke cliëntenkoepels Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Per Saldo organiseerden in november en december 2015 gezamenlijk

 • Onderzoek

  Gewenste informatie keuze zorgverzekering

  De keuze voor een zorgverzekering is er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er zijn tegenwoordig veel verschillende verzekeringen met verschillende

 • Onderzoek

  Raadpleging Zorg naar gemeenten

  Wat zijn de ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? En hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over de manier waarop hun

 • Onderzoek

  Hoe kies je jouw zorgverzekering dit jaar?

  Er zijn veel verschillende zorgverzekeringen. Aan het einde van ieder jaar kunt u opnieuw een keuze maken voor een zorgverzekering. Zowel voor een

 • Onderzoek

  Werken met aandoening of beperking

  Wij zijn op zoek naar de hobbels die u ervaart bij werk. Alle belemmeringen bij het zoeken en vinden van werk, maar ook obstakels binnen het werk zijn van

 • Onderzoek

  Gezond Leven

  Gaat u naar de huisarts met vragen over onderwerpen als uw gewicht, stress, gezond eten en bewegen? Of begint uw huisarts zelf wel eens over uw leefstijl?

 • Onderzoek

  Een vragenlijst over implantaten

  Heeft u (of een familielid of cliënt) gedurende het afgelopen jaar een hulpmiddel aangevraagd, gekregen of gebruikt? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

 • Onderzoek

  Persoonlijke gezondheidsdossiers

  Patiëntenfederatie NPCF houdt een meldactie over persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD's). Waarom gebruikt u het wel of niet, wat heeft u eraan en wat vindt u

 • Onderzoek

  Ben je al geïnformeerd?

  Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliëntenorganisaties - heel graag

 • Onderzoek

  'Heb je inzicht in de zorgkosten?'

  De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF hielden vanaf november 2014 de meldactie 'Heeft u inzicht in uw

 • Onderzoek

  Zorg in het ziekenhuis of bij de huisarts

  Komt u weleens bij de huisarts of het ziekenhuis voor bijvoorbeeld controle of voor een kleine ingreep? Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van

 • Onderzoek

  Marktplaats voor hulp

  Deze meldactie ging over websites die mensen die hulp zoeken (hulpzoekers) en mensen die hulp willen geven (vrijwilligers) samenbrengen. Het gaat om hulp op

 • Onderzoek

  Krijg je de zorg waar je recht op hebt?

  Op basis waarvan kiezen mensen hun zorgpolis? Hebben mensen er vertrouwen in dat zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg kwaliteit van zorg belangrijker

 • Onderzoek

  Verplicht verhuizen

  In mei 2014 startten Patiëntenfederatie Nederland, het Nationaal Ouderenfonds en ouderenkoepel CSO een meldpunt naar gedwongen verhuizingen. Er kwamen 577

 • Onderzoek

  Eerste uitgiftegesprek medicijnen

  Heeft u nieuwe medicijnen gekregen? Dan kunt u sinds 1 januari het 'Eerste Uitgiftegesprek' apart tegenkomen op de apothekersrekening of op het

 • Onderzoek

  Ervaringen met de huisartsenzorg

  Is uw huisarts telefonisch goed bereikbaar? Wat voor cijfer geeft u uw huisarts en de praktijk? Biedt uw huisarts ook digitale zorg, oftewel kunt u ook via de

 • Onderzoek

  Toestemming voor uitwisselen van medische gegevens

  Uw zorgverlener is verplicht om een medisch dossier van u aan te leggen en bij te houden. Als patiënt heeft u recht op inzage in dit dossier. Wanneer u te

 • Onderzoek

  Wie beslist? Je arts, jij, of samen?

  Als u met uw huisarts of specialist praat over uw diagnose of een behandeling, wie beslist dan wat er gaat gebeuren? Wie bepaalt of u medicijnen gaat slikken,

 • Onderzoek

  Bezuinigingen en je zorgverzekering

  De basisverzekering is al langere tijd een belangrijk thema binnen de zorg. Wat moet er in, kan er wat uit, is het voor u nog te betalen en hoe belangrijk

 • Onderzoek

  Wat zijn je ervaringen met de verstrekking van medicijnen?

  Patiëntenfederatie NPCF wil meer weten over uw ervaringen met medicijnen. Het gaat hierbij om uw ervaringen van de afgelopen twee jaar. Welke informatie

 • Onderzoek

  Hoe gebruik je social media en internet?

  Patiëntenfederatie NPCF wilde in juli 2013 graag weten op welke manier u gebruik maakt van internet en social media. Natuurlijk gold dit met name voor de

 • Onderzoek

  Klachten over je huisarts of ziekenhuis?

  Patiëntenfederatie NPCF vindt het erg belangrijk dat patiënten een bijdrage leveren aan het verbeteren van zorg. Ook vinden we het belangrijk dat er goed

 • Onderzoek

  Besparingen in de zorg

  Gebruikers van zorg zien vaak heel scherp waar onnodige kosten worden gemaakt en waar de zorg goedkoper en slimmer kan. Toch worden zij hier zelden

 • Onderzoek

  Inzicht in zorgkosten

  Bekijkt u overzichten van declaraties van uw zorgverzekeraar? Stelt u vragen bij het gebruik van bepaalde (dure) medicijnen? Of vraagt u niet om een scan of

 • Onderzoek

  Spoedzorg

  Voor de meeste medische spoedgevallen kun je in Nederland terecht bij uw huisarts, een huisartsenpost (HAP), een spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een

 • Onderzoek

  Zuinig met AWBZ-Zorg

  Patiëntenfederatie NPCF onderzocht met deze meldactie of AWBZ-zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen volgens patiënten efficiënter ingezet kunnen worden

 • Onderzoek

  Wilsverklaringen

  Heeft u er over nagedacht of u in alle gevallen gereanimeerd wilt worden? Heeft u wel eens met uw naasten of met uw huisarts besproken wie voor u mag

 • Onderzoek

  Werken zorgverleners goed samen?

  Heeft u een chronische aandoening? Dan heeft u vast te maken met meer dan één zorgverlener. Hoe werken die eigenlijk samen? Samenwerking is van groot belang

 • Onderzoek

  Zuinig met Zorg

  Is uw zorg onnodig duur? Kan de zorg goedkoper en zo ja, hoe? De NPCF was benieuwd naar uw ervaring en mening. De meldactie Zuinig met Zorg liep van half juli

 • Onderzoek

  Hygiëne

  Weet u of uw arts zijn handen heeft gewassen? Spreekt u een verpleegkundige erop aan als zij lange nagels heeft of handsieraden draagt? Jaarlijks lopen

 • Onderzoek

  Keuzes in de zorg

  Wanneer maakt u keuzes in de zorg? En wat kan u helpen om de juiste keuze te maken? Maakt u een keuze voor een ziekenhuis op basis van bijvoorbeeld bepaalde

 • Onderzoek

  Zorginkoop

  Zorgverzekeraars maken een selectie naar welke arts, specialist of ziekenhuis u kunt. Hier vindt u de resultaten van de meldactie. Een van de uitkomsten van

 • Onderzoek

  Waaraan herken ik een goede tandarts(enpraktijk)?

  Trekt uw tandarts altijd schone handschoenen aan? Krijgt u advies bij klachten? Het is niet altijd gemakkelijk om te weten of uw tandarts zorg levert van