Onderzoeken

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten daarin een stem. Patiëntervaringen zijn de basis voor onze werkzaamheden. Wij hebben deze ervaringen helder in beeld dankzij met name de inbreng van ruim 23.000 leden van het Zorgpanel. De resultaten van de onderzoeken brengen we onder de aandacht van het ministerie, andere beleidsmakers en de media.

Bekijk hier de onderzoeken over de ervaringen van mensen met de zorg.

2023

 • Onderzoek

  Onderzoek Verduurzaming van zorg

  Duurzaam betekent beter voor het milieu/de natuur. Want om mensen gezonder te maken, gebruiken zorginstellingen zoals ziekenhuizen veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. Doe mee aan dit onderzoek en deel je mening over verduurzaming in de zorg.

 • Onderzoek

  Onderzoek over de zorg; nu en in de toekomst

  Op tv, internet en in de krant gaat het vaak over hoe de zorg in Nederland er in de toekomst uit ziet. We horen daarbij regelmatig de meningen van artsen, ziekenhuizen, politici en verzekeraars, maar jouw mening hierover is voor de Patiëntenfederatie het allerbelangrijkst!

 • Onderzoek

  Onderzoek Vertel ons jouw ervaringen met een hulpmiddel

  Wie een hulpmiddel heeft, weet helaas maar al te goed dat er nog wel eens wat mis gaat. Bijvoorbeeld bij het aanvragen, de levering, het onderhoud of bij een verhuizing, om maar een aantal voorbeelden te noemen. In het najaar van 2023 zullen we de uitkomsten van dit onderzoek publiceren en gaan we die gebruiken in de lobby.

 • Onderzoek

  Onderzoek 'Stoppen met roken'

  Aan het einde van dit jaar wordt er opnieuw gekeken naar een richtlijn op het gebied van stoppen met roken. De informatie die we met deze vragenlijst ophalen, wordt door de Patiëntenfederatie ingebracht bij het opstellen van een nieuwe richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap - NHG - op het gebied van stoppen met roken.

 • Onderzoek

  Onderzoek 'Zeggenschap over je gezondheidsgegevens'

  In dit onderzoek gaat het over gebruik van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar een aandoening, nieuwe digitale toepassingen of het beter organiseren van de zorg. Maar hiervoor moet eerst om toestemming worden gevraagd. Vanuit de Europese Unie (EU) wordt gekeken of dit anders en makkelijker kan. Dat deze gegevens altijd gebruikt mogen worden, tenzij iemand bezwaar maakt. De Patiëntenfederatie is benieuwd naar je mening over dit zogeheten 'opt out'-systeem, dat er nu nog niet is.

 • Onderzoek

  Onderzoek Stapeling Zorgkosten

  Ruim 1 op de 5 mensen uit het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland heeft in 2022 zorg gemeden of uitgesteld omdat ze het niet kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland naar de (stapeling van) zorgkosten onder mensen die zorg nodig hebben. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat zorgkosten een grote impact hebben op andere financiële keuzes die mensen in hun leven moeten maken en dus naast hun gezondheid ook de kwaliteit van leven beïnvloedt. Aan het onderzoek deden 9.219 mensen mee.

 • Onderzoek

  Onderzoek zorgverzekering kiezen

  De informatie vanuit verzekeraars en zorgaanbieders richting patiënten over welke zorg in welke polis vergoed wordt, schiet tekort. Dat concludeert Patiëntenfederatie Nederland na een onderzoek onder ruim 12.000 respondenten uit haar Zorgpanel: “Het is voor veel patiënten een black box om tot de juiste informatie te komen, met soms onverwachte zorgkosten tot gevolg. Voorbeelden daarvan zijn er inmiddels eindeloos,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

2022

 • Onderzoek

  Onderzoek proactieve zorgplanning in het verpleeghuis

  Het gesprek in het verpleeghuis tussen artsen en (naasten van) cliënten over de zorg die cliënten richting hun levenseinde willen krijgen, kan beter. Dat blijkt uit een onderzoek dat Patiëntenfederatie Nederland heeft gedaan onder vooral naasten van verpleeghuisbewoners. Uit het onderzoek naar deze ‘proactieve zorgplanning’ blijkt onder andere dat deze gesprekken vaker plaats kunnen vinden en dat in deze gesprekken nog niet alle relevante zaken altijd de revue passeren.

 • Onderzoek

  Onderzoek Huisartsenzorg

  De druk op de huisartsenzorg wordt steeds meer merkbaar voor patiënten. Zo ervaart 34% van de 12.374 deelnemers aan dit onderzoek een grotendeels negatieve verandering in de bereikbaarheid van de huisarts. Die is moeilijker te bereiken en/of het duurt langer voordat je er terecht kunt.

 • Onderzoek

  Wat vind jij belangrijk bij het kiezen van een verloskundige?

  Wat vind jij belangrijk bij de keuze van een verloskundige en als je al een verloskundige hebt (gehad), hoe heb je deze keuze gemaakt? Deze vragenlijst gaat over de ervaringen van vrouwen bij het maken van hun keuze voor een verloskundige(npraktijk). Hoe heb jij een verloskundige gekozen en wat vind je belangrijk?

 • Onderzoek

  Onderzoek naar ervaringen met voetzorg

  Bij voetproblemen kan het gaan om mildere voetproblemen zoals blaren, schimmel, eelt of kloven, die je vaak zelf kunt verzorgen. Maar het kan ook gaan om ernstigere voetproblemen als diabetische en reumatische voeten, een vergroeiing van de grote teen, een doorgezakte voorvoet, langdurige hielklachten of een aangeboren afwijking waarvoor je wel vaak zorg nodig hebt.

 • Onderzoek

  Onderzoek Leven met meerdere aandoeningen

  Uit onderzoek onder 13.000 mensen blijkt dat dik 7.000 mensen met 2 of meer aandoeningen moet leven. Dat trekt een wissel op de dagelijkse activiteiten (79%), deelname aan de maatschappij (58%) of in mentale klachten (44%). 1 op de 3 deelnemers heeft last van alle drie.

 • Onderzoek

  Eerste meting van periodiek onderzoek naar PGO-gebruik

  Patiëntenfederatie Nederland wil weten hoe het Nederlands publiek het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) ervaart. En monitort de ervaringen door elk half jaar dezelfde meting te doen. Uit de eerste meting blijkt dat bij ongeveer 80% het inloggen is gelukt. En 45% heeft de medische gegevens bij hun huisarts kunnen ophalen in de PGO.

 • Onderzoek

  Onderzoek Praten over het levenseinde

  Iets meer dan de helft van de 70-plussers die deelnamen aan een onderzoek van de Patiëntenfederatie over het naderende levenseinde heeft nog geen gesprek gevoerd met een zorgverlener over dat levenseinde. Het merendeel omdat ze daar nog geen behoefte aan hebben. Aan het onderzoek deden ruim 1.100 mensen mee.

 • Onderzoek

  Onderzoek Wat is jouw ervaring met doktersassistenten

  De doktersassistent(e) krijgt een ruime acht van driekwart van de deelnemers. De assistent is vriendelijk en duidelijk. De bereikbaarheid laat nog wel eens te wensen over en ook de privacy aan de balie kan beter. Aan het onderzoek deden 9.353 mensen mee.

 • Onderzoek

  Onderzoek over Mondzorg

  In juli 2021 is onderzocht wat de ervaringen zijn van patiënten met behandelingen in de afgelopen twee jaar bij de tandarts of andere behandelaar die mondzorg verleent. Zoals een mondhygiënist, orthodontist, kaakchirurg of tandprotheticus. Worden mensen nu goed geïnformeerd over de behandeling die zij krijgen en ook over de daaraan verbonden kosten? Wordt de keuze voor een behandeling in samenspraak met de patiënt gemaakt? Aan het onderzoek deden bijna 9.600 mensen mee. 

 • Onderzoek

  Onderzoek Fysiotherapie en Oefentherapie

  Mensen zijn tevreden over fysio- en oefentherapie, zeker als de behandeling heeft geholpen. Dan zijn 9 van elke 10 patiënten positief. De meeste patiënten geven een 8 of hoger aan de fysiotherapeut. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 9.000 mensen.

 • Onderzoek

  Onderzoek Gezonde leefstijl en preventie

  Als je een aandoening of ziekte hebt wil je - indien mogelijk - voorkomen dat dit erger wordt. Ook wil je ervoor zorgen dat je kunt omgaan met je aandoening of ziekte en wil je je situatie, als dat mogelijk is, kunnen verbeteren. Je kunt hier zelf een belangrijke rol in spelen door je leefstijl aan te passen. Onderdelen van je leefstijl zijn bijvoorbeeld voeding, bewegen, alcohol, roken en ontspanning.

 • Onderzoek

  Onderzoek Contact met zorgverlener over gebruik medicijnen

  Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 6 permanente medicijngebruikers in Nederland geen tot nauwelijks contact heeft met een zorgverlener over dat medicijngebruik. De Patiëntenfederatie roept daarom voorschrijvers van medicijnen en apothekers op om alerter te zijn op het contact met medicijngebruikers.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar belafspraken met je dokter

  De meeste van de 7.500 deelnemers aan dit onderzoek zijn tevreden over bellen met de dokter. Het scheelt tijd en ze hoeven niet de deur uit. Wel willen ze graag duidelijkheid over wanneer en door wie ze worden gebeld. Een tijdstip als 'de dokter belt vrijdag' is te vaag.

 • Onderzoek

  Verkenning: Worden cliënten en naasten betrokken bij de kwaliteit van het verpleeghuis?

  We vroegen ons zorgpanel of zij of een naaste in het verpleeghuis wonen. Vervolgens is er gevraagd of het verpleeghuis naar hun ervaringen vraagt en wat er met deze ervaringen gedaan is. In totaal namen 181 mensen deel aan het onderzoek.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar slaapproblemen

  De Patiëntenfederatie heeft onderzoek gedaan naar slaapproblemen onder het eigen Zorgpanel. Er is gekeken of mensen slaapproblemen hebben en zo ja hoe vaak en wat ze doen om deze te verminderen of op te lossen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een nieuwe richtlijn van huisartsen over slaapproblemen.

2021

 • Onderzoek

  Onderzoek Patiëntveiligheid

  Een op de vijf mensen die de afgelopen twee jaar een ziekenhuis bezochten, maakte mee dat er (bijna) iets mis ging. Dit gebeurde vooral bij het stellen van een diagnose en het verstrekken van medicijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna achtduizend mensen.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar uitwisseling medische gegevens

  Veel mensen weten niet goed wanneer hun medische gegevens wel of niet uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners en of daar hun toestemming voor nodig is. Dat kan leiden tot een vals gevoel van veiligheid en risico’s in hun behandeling, blijkt uit onderzoek onder ruim achtduizend mensen van het Zorgpanel.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar de dienstverlening van je zorgverzekeraar

  Uit dit onderzoek met bijna 9.400 deelnemers blijkt dat klanten meestal tevreden zijn over de dienstverlening en adviezen van hun zorgverzekeraar. Wel missen ze soms uitleg over hun polis, over vergoedingen en weten ze nog te weinig over zorgbemiddeling.

 • Onderzoek

  Onderzoek bloedprikken via de huisarts

  40% van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de groep die regelmatig bloed laten prikken, is toch nog 30% hiervan niet op de hoogte. Dat blijkt uit een peiling onder 10.000 leden van het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie.

 • Onderzoek

  Onderzoek Alternatieven uitgestelde zorg

  Al een jaar lang wordt door corona heel wat zorg uitgesteld. Uit een rondvraag bij het Zorgpanel vd Patiëntenfederatie blijkt dat één op de tien patiënten wachten op een afspraak in het ziekenhuis.

 • Onderzoek

  Delen medische gegevens en lichaamsmateriaal

  Uit onderzoek onder 12.000 leden van het zorgpanel blijkt dat mensen hun medische gegevens en lichaamsmateriaal best willen delen maar het wordt vaak niet gevraagd. 

 • Onderzoek

  Onderzoek naar alternatieven voor wonen in een verpleeghuis

  We vroegen het zorgpanel of zij of hun naasten recent in een verpleeghuis zijn gaan wonen en zo ja, waarom. Ook vroegen we of dit uitgesteld had kunnen worden en hoe zij tegen alternatieven aankijken. 109 mensen namen deel aan het onderzoek.

 • Onderzoek

  Ervaringen van vrouwen met een keizersnede

  Het onderzoek vond plaats in het najaar van 2020. In totaal hebben 327 vrouwen de vragenlijst ingevuld. Van deze vrouwen is 91% korter dan drie jaar geleden bevallen via een keizersnede. De antwoorden van deze groep vrouwen zijn gebruikt voor het maken van dit rapport.

 • Onderzoek

  Factsheet Stemmen in coronatijd

  90% van de 8.600 deelnemers aan dit onderzoek gaat half maart stemmen, al dan niet per volmacht of via de post. 1% zegt nooit te gaan stemmen, 3% gaat dit keer niet vanwege corona en 6% weet nog niet of ze wel of niet gaan stemmen.

 • Onderzoek

  Patiënt is tevreden over huisarts(-enpraktijk), toegankelijkheid staat wel onder druk

  Patiënten zijn tevreden over hun huisarts(enpraktijk) en blijven doorgaans ook lang bij dezelfde dokter. Gemiddeld krijgt de huisarts een ruime 8, maar als een patiënt van huisarts wil veranderen daalt dat cijfer naar een dikke 6. Patiënten die vaak naar de huisarts gaan zijn positiever over de dokter dan mensen die niet vaak gaan. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 9.500 leden van het zorgpanel.

 • Onderzoek

2020

 • Onderzoek

  Flitspeiling corona en uitstel huisartsenzorg en thuiszorg tweede golf

  Patiënten weten hun huisarts ook te vinden tijdens deze coronatijden. Dat blijkt uit onderzoek onder 8.500 mensen. Maar als dat niet lukt of kan, ontbreekt nogal eens de uitleg over het waarom en wanneer de afspraak dan wel door kan gaan.

 • Onderzoek

  Flitspeiling corona en ziekenhuiszorg

  De tweede coronagolf heeft voor mensen die op ziekenhuiszorg zijn aangewezen vooral gevolgen als ze voor controle bij een specialist moeten komen. Dat blijkt uit onderzoek onder 8.500 mensen uit het zorgpanel van de Patiëntenfederatie.

 • Onderzoek

  Onderzoek technologie in de zorg wint terrein

  Ruim de helft van de 7.725 deelnemers aan ons onderzoek gebruikt moderne technologie voor de gezondheid, zoals medische sites (27%) en stappentellers (22%). Vrouwen maken vaker dan mannen gebruik van moderne technologie.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar supermarktuurtje kwetsbaren

  Het openingsuurtje voor kwetsbare mensen en ouderen van de supermarkten wordt gewaardeerd. Iets meer dan de helft vindt wel dat supermarkten méér kunnen doen aan de veiligheid met strengere maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek onder 8.351 mensen.

 • Onderzoek

  Onderzoek spreken over het levenseinde

  In hoeverre voeren mensen gesprekken over het levenseinde en met wie? En wat zijn de knelpunten in die gesprekken met huisarts of praktijkondersteuner? Dat onderzochten we samen met 1.667 deelnemers.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar zelfzorg door patiënten

  Uit onderzoek onder bijna 8.000 leden van het eigen panel blijkt dat veel mensen in de afgelopen 2 jaar aan zelfzorg te hebben gedaan. Van de mensen met een chronische aandoening zegt zelfs 90 procent aan zelfzorg te doen.

 • Onderzoek

  Patiënteninformatie over palliatieve zorg

  Dit onderzoek is gedaan om te kijken aan welke informatie over palliatieve zorg patiënten en naasten precies behoefte hebben. En op welke manier ze deze informatie gepresenteerd willen krijgen.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar ervaringen met meten van de groei van de baby

  Onderzoek naar ervaringen met meten van de groei van de baby. In totaal deden 1.133 (aanstaande) moeders mee aan dit onderzoek.

 • Onderzoek

  Onderzoek mondzorg na corona

  Patiënten zijn na corona nog huiverig om weer naar tandarts, mondhygiënist of tandtechnicus te gaan. Zo blijkt uit dit onderzoek.

 • Onderzoek

  Onderzoek digitale inzage in je medische gegevens

  Patiënten hebben vanaf 01/07/2020 wettelijk recht op elektronische inzage en een gratis digitaal afschrift van hun medisch dossier.

 • Onderzoek
 • Onderzoek

  Fysiotherapie na corona

  3100 mensen hadden voor de coronacrisis zorg van een fysiotherapeut of zouden dit krijgen. 92% kon tijdens corona niet meer (volledig) terecht bij de fysio.

 • Onderzoek
 • Onderzoek

  Weer naar de huisarts na corona

  Bij de huisarts zegt de helft van de mensen dat een uitgestelde afspraak inmiddels heeft plaatsgehad. Maar bijna twintig procent zegt dat ze een afspraak nog uitstellen. 2.394 mensen gaven hun mening.

 • Onderzoek

  Weer ziekenhuiszorg na de coronacrisis

  In dit onderzoek staan de eerste ervaringen met het herstarten van de ziekenhuiszorg in mei 2020. In totaal hebben 7.400 mensen deelgenomen.

 • Onderzoek

  Tweede onderzoek naar gevolgen voor reguliere zorg door corona

  Dit is het tweede onderzoek over de coronacrisis en gevolgen voor patiënten waaraan 10.000 mensen meededen. In dit tweede onderzoek ging het over fysiotherapie, thuiszorg en mantelzorg.

 • Onderzoek

  Onderzoek naar gevolgen voor reguliere zorg door corona

  Onderzoek naar gevolgen voor reguliere zorg door corona. 8.000 mensen deden aan dit onderzoek mee.

 • Onderzoek

2019

 • Onderzoek
 • Onderzoek

  Betalen voor zorg

  Als je een aandoening hebt of een beperking dan loop je vaak tegen extra kosten aan voor de zorg. Het gaat dan om kosten buiten de ziektekostenverzekering en het eigen risico om. Deze bijkomende kosten lopen soms in de duizenden euro’s, zo blijkt uit onderzoek waaraan bijna 8.000 mensen deelnamen.

 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek

  Ervaringen met hulpmiddelen

  In het algemeen zijn gebruikers redelijk tevreden over hun hulpmiddel. Zij geven in het onderzoek een gemiddeld cijfer tussen de 7 en 8.

 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek

2018

 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek

2017

 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek

2014

 • Onderzoek

  Cliëntperspectief kwaliteit integrale geboortezorg

  Uitkomsten van de achterbanraadpleging en kwaliteitscriteria voor ontwikkeling van een zorgstandaard op het gebied van geboortezorg.

Eerdere onderzoeken

 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek

  Onderzoeken Spoedzorg in 2012 en 2017

  In 2012 hebben ruim 9.000 leden van het Zorgpanel van Patiëntenfederatie NPCF hun ervaringen en wensen gemeld ten aanzien van spoedzorg. In 2017 vulden 1.127 mensen de vragenlijst over spoedzorg in.

 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek
 • Onderzoek