Wilsverklaringen

Heeft u er over nagedacht of u in alle gevallen gereanimeerd wilt worden? Heeft u wel eens met uw naasten of met uw huisarts besproken wie voor u mag beslissen als u dat zelf niet meer kunt? Heeft u er over nagedacht of u in alle gevallen gereanimeerd wilt worden? Heeft u wel eens met uw naasten of met uw huisarts besproken wie voor u mag beslissen als u dat zelf niet meer kunt?

Deze en andere vragen kwamen aan de orde in de meldactie 'Wilsverklaring' die van 10 april tot 7 mei 2012 liep.

Met deze gezamenlijke meldactie willen patiëntenfederatie NPCF en ouderenorganisaties Unie KBO en PCOB in beeld brengen hoe we omgaan met onze wensen over levenseinde. Leggen we die vast of schuiven we het liever voor ons uit? En weten we hoe we een wilsverklaring op kunnen stellen?

De patiënten- en ouderenorganisaties namen het initiatief tot de meldactie naar aanleiding van de vele vragen van mensen óf en hoe ze hun wensen moeten vastleggen. 'Weliswaar houden vragen over het levenseinde eerder ouderen bezig dan bijvoorbeeld dertigers die net een gezin starten, maar het gaat ons natuurlijk allemaal aan,' zegt NPCF-directeur Wilna Wind.

'Het zijn lastige vragen en wij willen in beeld brengen hoe we daarmee omgaan. Maar ook willen we weten wat de ervaringen zijn van mensen die al eens met het uitvoeren van een wilsverklaring te maken hebben gehad.'

De laatste tijd vindt er steeds vaker discussie plaats over levenseindekwesties. Zo speelt de vraag of de Euthanasiewet moet worden aangepast, is er een levenseindekliniek geopend en zijn er middelen om duidelijk te maken dat je in een noodsituatie niet gereanimeerd wil worden. De NPCF, Unie KBO en PCOB denken dat de resultaten van de meldactie een belangrijk bestanddeel kunnen worden bij het voeren van dit debat.


> Meer informatie kunt u lezen onder het thema Wilsverklaringen

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!