Onderzoek Contact met zorgverlener over gebruik medicijnen

Dit onderzoek ging over het gebruik van medicijnen die worden voorgeschreven door een huisarts of medisch specialist en door een apotheker worden verstrekt. Wanneer je voor langere tijd medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat je hierover contact hebt met een zorgverlener (bijvoorbeeld een arts of apotheker). Hoe ervaar je het medicijngebruik, werkt het nog goed, vind je het nog prettig in het gebruik of moet er iets veranderen?

Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 6 permanente medicijngebruikers in Nederland geen tot nauwelijks contact heeft met een zorgverlener over dat medicijngebruik. De Patiëntenfederatie roept daarom voorschrijvers van medicijnen en apothekers op om alerter te zijn op het contact met medicijngebruikers.

“Wat ons betreft moet iedereen die langer dan een jaar medicijnen gebruikt, jaarlijks een gesprek over dat medicijngebruik hebben. Noem het een medicijn-APK,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. “Naast dat een groot deel van de medicijngebruikers regelmatig contact simpelweg op prijs stelt, kan dit ook bevorderlijk zijn voor de gezondheid van patiënten, maakt het patiënten bewuster van de medicijnen die zij gebruiken en gaat het verspilling van medicijnen tegen.”

Uit het onderzoek dat gedaan werd onder bijna 9000 mensen uit het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt namelijk ook dat bij maar liefst 70% van de ondervraagden ooit na een contactmoment met een zorgverlener iets in het medicijngebruik is aangepast. Denk hierbij aan verandering van medicijn-type, verandering in dosering of zelfs het volledig stoppen met een bepaald medicijn.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!