Onderzoek naar onnodige zorg

Heb jij wel eens zorg gehad waarvan je twijfelde of dit eigenlijk wel nodig was? Bijvoorbeeld een controle afspraak waarbij niets te bespreken was, een onderzoek dat ook al door een andere zorgverlener was uitgevoerd, of teveel of onnodige medicijnen? En heb je dit toen besproken met je zorgverlener? We waren benieuwd naar jouw ervaringen.

Van de groep patiënten die de afgelopen twee jaar zorg nodig heeft gehad, heeft 41% in die periode (vormen van) onnodige zorg ervaren. Dat blijkt uit een onderzoek onder het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland waar bijna 11.000 patiënten aan deelnamen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het voor veel patiënten lastig is om hierover het gesprek met de zorgverlener aan te gaan. Patiënten die dat wel proberen, hebben vaak het gevoel dat er niet geluisterd wordt: “De ervaring en kennis van patiënten worden nog veel te weinig benut om de zorg in Nederland passender te maken,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Bekijk hieronder het nieuwsbericht en de rapportage over dit onderzoek.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!