Onderzoek spreken over het levenseinde

De Patiëntenfederatie heeft onderzoek gedaan naar het gesprek over het levenseinde in samenwerking met het ministerie van VWS. Het onderzoek is ook uitgezet via Mantelzorg.nl en de KBO-PCOB. 1.667 mensen hebben aan het onderzoek deelgenomen. De deelnemers zijn ofwel boven de 70, hebben een ernstige aandoening, of hebben een naaste in de laatste levensfase.

Negen op de tien deelnemers geven aan dat zij en of hun naaste wel eens nadenken over het levenseinde. Van deze groep geeft 83% aan dat zij en of hun naaste hier wel eens over praten. Deze mensen praten hier vooral over met hun kinderen (56%), hun huisarts (51%) en/of partner (47%).

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!