Onderzoek Verduurzaming van zorg

Patiëntenfederatie Nederland wilde graag weten wat deelnemers van het Zorgpanel weten van duurzame zorg en hoe belangrijk zij dit vinden. Zouden de deelnemers meer informatie willen over hoe zij kunnen bijdragen of hebben zij hier al een goed beeld van? 

Aan het onderzoek deden in totaal 9.371 mensen mee. De meeste deelnemers (93%) geven aan nog niet veel te weten van verduurzaming van zorg: 44% weet hier een beetje van en 49% weet weinig tot niets. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 61% aangeeft behoefte te hebben aan (meer) informatie over de verduurzaming van zorg. En dan met name over voorbeelden van verduurzaming van zorg. Zodat het duidelijker wordt wat het betekent, wat er al gedaan wordt en wat zij kunnen doen. Een groot deel van de deelnemers vindt verduurzaming van zorg namelijk wel belangrijk (44%) of heel belangrijk (25%). Hier is dus veel winst te behalen.

De eerste van de onderstaande aanbevelingen richt zich dan ook op informatie en voorlichting:
* Ontwikkel en bied informatie
* Zet eerste stappen, ook al zijn het nu nog kleine
* Voorkom onnodige zorg, kies passende zorg
* Zorgaanbieders, leveranciers, wetgevers: bevorder en dwing zo nodig duurzame zorg af.

Lees meer over de resultaten van dit onderzoek in de rapportage hieronder.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!