Wisselen van medicijnen en medische noodzaak

Wisselen van medicijnen blijft een groot probleem voor veel patiënten. Van alle patiënten die vorig jaar (2019) medicijnen ophaalden bij de apotheek, zegt 80% procent in dit onderzoek dat zij verschillende medicijnen met dezelfde werkzame stof meekregen. Een deel van de patiënten ondervindt daar veel nadelige gevolgen van.

Nieuwe afspraken voorkomen het onnodig wisselen van inhalatiemedicijnen

Er zijn afspraken gemaakt over het verantwoord wisselen van inhalatiemedicijnen door Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland. Deze afspraken zijn belangrijk om onnodig wisselen van inhalatiemedicijnen tegen te gaan. Als er tóch wisselingen plaats moeten vinden, bijvoorbeeld bij een tekort van een medicijn, dan moeten patiënten hierin goed worden begeleid.

Regelmatig wisselen van inhalatiemedicijnen op niet-medische gronden leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van mensen met een longziekte. De afspraken die zijn gemaakt moeten onnodige verwarring en onduidelijkheid aan de balie van de apotheek voorkomen. De werkafspraken zijn vastgelegd in een aanvullend document op de Leidraad Verantwoord Wisselen van medicijnen die artsen, apothekers en zorgverzekeraars gebruiken.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!