Veilig medicijngebruik: tips voor cliënt en verzorgende(n)

Deze kaart kan gebruikt worden in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Tips voor cliënten en (thuis-)zorgmedewerkers.

Tips

Tips voor cliënt en verzorgende in dezelfde situaties:

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!