ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Voor een ANBI-status is het verplicht om bepaalde gegevens op internet te publiceren.

Gegevens

Naam: Patiëntenfederatie Nederland
Bankrekeningnummer: NL07RABO 0188933328
KvK-nummer: 40482340
RSIN-nummer: 801406134

Contactgegevens

Beloningsbeleid

Medewerkers: Het personeel, waaronder de directeur-bestuurder, ontvangt een beloning op basis van de cao-welzijn.

Raad van Toezicht: De leden van de raad van toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Visie

Jaarverslag

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!