Jaarverslag

De publieksjaarverslagen en financiële jaarverslagen geven in vogelvlucht een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen in het desbetreffende jaar.

Jaarverslagen

2022

2021

Jaarplan 2024

Het Meerjarenplan 2023-2025, gebaseerd op onze visie Meer mens, minder patiënt, is leidend voor de jaarplannen. Afdelingen binnen het bureau gebruiken het Meerjarenplan voor een gedetailleerd intern jaarplan. Voor besluitvorming en rapportage aan de Algemeen Ledenvergadering dient onderstaand jaarplan voor 2024 op hoofdlijnen. Hiervoor benoemen we voor zeven belangrijke thema’s de prioriteiten in ons werk.

Meerjarenplan

Voor het Meerjarenplan zijn de toekomstbeelden uit onze visie: ‘Meer mens minder patiënt’ doorvertaald naar concrete doelstellingen, speerpunten en ambities. Tot en met het jaar 2025. Het meerjarenplan is van de Patiëntenfederatie als totaal, dus inclusief de leden, die zich verbinden aan deze gezamenlijke opgave. Veel van de activiteiten zullen geïnitieerd worden door het bureau, maar waar mogelijk steeds in nauwe samenwerking met de leden. Leden hebben daarnaast uiteraard ook hun eigen agenda, waar naar verwachting de geest van onze gezamenlijke visie en doelen in herkenbaar is.

In ons Meerjarenplan voor de periode 2023 tot en met 2025 hebben we acht prioriteiten benoemd. Die vormen de kapstok waaraan we onze activiteiten ophangen. Deze samenvatting van het Meerjarenplan 2023-2025 geeft hiervan een globaal beeld. De details staan in een intern Meerjarenplan dat beschikbaar is voor leden van de Patiëntenfederatie.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!