Medewerkers

Marleen Okma

Adviseur Public Affairs


Ik werk als adviseur Public Affairs voor de Patiëntenfederatie. Ik onderhoud de contacten met de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Politieke ontwikkelingen volg ik op de voet en ik ben aanwezig bij debatten die gaan over de positie en belangen van patiënten.

Ik schrijf lobbybrieven en vraag daarin aandacht voor betaalbare, toegankelijke zorg en keuzevrijheid voor patiënten. Daarbij werk ik samen met andere patiëntenorganisaties en zorgpartijen.

Zo zorg ik dat de stem van patiënten duidelijk gehoord wordt in politiek Den Haag.