Direct naar:

Het politieke weekoverzicht

Week 36


6 t/m 10 september 2021

Kamerbrieven

06/09 Kamerbrief over doorlooptijden en werkvoorraad Centrum Indicatiestelling Zorg

08/09 Factsheets testen voor toegang voor organisatoren

08/09 Memorie van Toelichting bij elfde incidentele suppletoire begroting 2021

09/09 Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel prenataal huisbezoek

09/09 Kamerbrief definitieve vormgeving risicovereveningsmodel 2022

09/09 WOR 1045 Onderzoeksprogramma Risicoverevening 2021-2022

10/09 Aanbiedingsbrief en nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel ongewijzigd
verplicht eigen risico 2022

10/09 Nadere memorie van antwoord Wijziging Wvggz en Wzd psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

10/09 Kamerbrief over wijziging Wvggz en Wzd psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten vanwege vereenvoudigen uitvoering en herstellen technische onvolkomenheden en omissies

10/09 Kamerbrief over de stand van zaken van toezeggingen en moties bij de bestrijding van covid-19Kamervragen

06/09 Antwoorden op Kamervragen SP over bericht ‘Grijs goud: Europese ouderenzorg is goudmijn voor internationale investeerders’

07/09 Antwoorden op Kamervragen CDA over huisartsenzorg Zeeuws-Vlaanderen

08/09 Antwoorden op Kamervragen CU en SGP over jaarverslag 2020 Regionale toetsingscommissies euthanasie

10/09 Antwoorden op Kamervragen JA21 en SGP over verkoop van zelfmoordpoeder

10/09 Beantwoording Kamervragen GL over de eigen bijdrage in de ggz

10/09 Antwoorden op Kamervragen SGP over bericht dat Openbaar Ministerie harde kritiek heeft op euthanasierichtlijn

 

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!