Direct naar:

Het politieke weekoverzicht

 

Week 47 – van 21 t/m 25 november 2022
 

Kamerbrieven

21/11 Kamerbrief over reactie op motie Paulusma (D66) en Van den Berg (CDA) over de mogelijkheden voor een wettelijke keuzerecht op digitale zorg voor patiënten

21/11 Kamerbrief over Geannoteerde agenda Formele EU-gezondheidsraad 9 december a.s.

21/11 Kamerbrief over juridische impactanalyse Wegiz – EHDS

21/11 Kamerbrief bij publicatie Zorginstituut over kandidaten pakketsluis 1e helft 2023

21/11 Kamerbrief met reactie op brief NVMM over bestrijding antibioticaresistentie

22/11 Kamerbrief over proces oplossingsrichtingen tandartsentekorten

22/11 Kamerbrief over motie-Ceder-Kat effecten afschaffen opslag wanbetalers

22/11 Aanbiedingsbrief bij 3e nota van wijziging Verzamelwet VWS 2022

22/11 Kamerbrief over wetsvoorstel actualisering lichaamsmateriaalwetgeving

23/11 Kamerbrief over Programma 'Wonen en zorg voor ouderen'

24/11 Kamerbrief over rappelbrief toezeggingen Eerste Kamer


Kamervragen

21/11 Antwoorden op Kamervragen VVD over bericht ‘Wetenschappers vragen kabinet om steun bij voorbereiding op volgende pandemie’

22/11 Antwoorden op Kamervragen Groep Van Haga over het tweede OVV-rapport over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis

22/11 Antwoorden op Kamervragen CDA over Belgische Zorgaanbieders die reclame maken in Zeeuws Vlaanderen

22/11 Antwoorden op Kamervragen Groep Van Haga over een mogelijk verband tussen de start van de najaars-vaccinatiecampagne en de oplopende sterfte

22/11 Antwoorden op Kamervragen FvD over het verzoek om een overzicht van alle transacties van en naar de Stichting Open Nederland

23/11 Antwoorden op Kamervragen over ontwikkelingen in de ouderenzorg en de kwaliteit van zorg

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!