Direct naar:

Het politieke weekoverzicht

Week 25


 

Kamerbrieven

20/06 Kamerbrief over Mitigerende maatregelen onderkant geneesmiddelenmarkt Wgp en GVS

20/06 Kamerbrief over Jaarverslag 2021 Sdkb

20/06 Kamerbrief over verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel bevriezen eigen risico 2023-2025

20/06 Kamerbrief dreigend tekort Actilyse en Metalyse

20/06 Kamerbrief met reactie op brief over kindervaccinatie COVID-19

20/06 Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie van agenda Goed bestuur in de zorg

20/06 Gezondheidseffecten van ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol Integraal rapport

22/06 Kamerbrief over Verslag World Health Assembly 22 t/m 28 mei

22/06 Kamerbrief over Stand van zakenbrief screeningsinterval borstkanker

22/06 Kamerbrief over Besluit houdende wijziging van de voorwaarden waaronder een voedselkeuzelogo mag worden gebezigd (wijziging Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten)

22/06 Kamerbrief over Financiering van geneesmiddelenontwikkeling

22/06 Kamerbrief publicatie resultaten oversterfte-onderzoek CBS en RIVM

23/06 Kamerbrief over Stand van de Uitvoering VWS

23/06  Kamerbrief over stand van zaken persoonlijke gezondheidsomgevingen

23/06 Kamerbrief reactie op rapport domeinoverstijgende samenwerking in de zorg

23/06 Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Wet BIG

23/06 Verkenning vervolg op programma kwaliteitsgelden

23/06 Kamerbrief bij Verpleeghuiszorg in beeld 2022

24/06 Kamerbrief uitstel nieuw beleidskader subsidiëring pg-organisaties

24/06 Kamerbrief over aanpak krapte op arbeidsmarkt

24/06 Kamerbrief Stand van zaken uitbraak apenpokken

24/06 Vragen en antwoorden over de zorgkosten en zorgverzekering van vluchtelingen uit Oekraïne

Kamervragen

20/06 Antwoorden op Kamervragen van DENK over het afschaffen van vitamine D uit de basisverzekering

22/06 Antwoorden op Kamervragen van D66 en CU over het PGB

23/06 Antwoorden op Kamervragen van de PVV over vijfminutenregistratie wijkverpleging

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!