Direct naar:

Het politieke weekoverzicht

Week 3

 

20/01/22 Plenair debat ontwikkelingen Coronavirus

Op 20 januari was er weer een plenair debat over de ontwikkelingen coronavirus. Minister-President Mark Rutte en Minister Ernst Kuipers waren aanwezig om de vragen te beantwoorden. Kamerleden wijzen op het belang van betere heldere communicatie en informatie die aansluit op de behoefte van de ontvanger. Dat moet echt beter. PvdA noemt dat de persconferentie in de nieuwe opzet minder goed te volgen was voor doven en slechthorenden.

Langere termijn strategie

Kamerleden vragen om een langere termijn strategie met het oog op het coronavirus. Met de omikronvariant die relatief mild lijkt te zijn, vraagt o.a. SP zich af of nu het moment is om het coronavirus als andere infectieziekten te gaan bestrijden, met minder ingrijpende maatregelen. Andere Kamerleden vragen om zorgvuldige registratie van ziekenhuisopnames; belangrijk dat daarin alleen patiënten geregistreerd worden die opgenomen worden vanwege corona. En dat niet ook reguliere patiënten worden meegeteld die bij de opname voor een andere aandoening ook positief testen op corona.

Minister Kuipers antwoordt dat het Kabinet als doel heeft om de maatschappij gecontroleerd open te laten gaan. Maar het valt niet te voorspellen wat voor variant er na omikron komt. Het kabinet wil begin februari een herijking voor de korte termijn presenteren. Eind februari komt er een stuk voor de middellange termijn. Een beleidsagenda over pandemische paraatheid verschijnt later. In reactie op de vraag over de registratie antwoordt de minister dat die ingericht is vanuit het perspectief van verpleegkundigen. Patiënten die positief testen liggen op een isolatieafdeling en gebruiken de capaciteit die er is voor covidpatiënten, die wordt gebruikt op een isolatieafdeling. Daar worden ze dus ook geregistreerd en dat is de primaire registratie van hoeveel van dat soort capaciteit je nodig hebt. Op het moment dat een patiënt geen covid heeft en heel ergens anders komt, wordt die op een andere manier geregistreerd.

Vaccinaties

PvdA vindt dat te laat en te langzaam boosteren oorzaak is van de huidige lockdown. Komt een volgende vaccinatiecampagne wel tijdig op gang? D66 vraagt waarom eerst weer opnieuw een advies van de Gezondheidsraad nodig is over een 4e prik; landen om ons heen doen het allang. Andere Kamerleden zijn juist bang dat veelvuldig boosteren de weerstand zou kunnen verzwakken. PvdA noemt dat er geen goede informatie is, gericht op kinderen zelf, over het vaccineren van kinderen. VVD vraagt naar inzet van boosters voor kinderen in leeftijd 12-18 jaar.

Minister Kuipers antwoordt dat hij nog niet weet of en wanneer een nieuwe boostercampagne nodig is. Dat hangt vooral af van de opkomst van nieuwe varianten en de mate waarin de bescherming afneemt. Als een nieuwe booster nodig is, moet die natuurlijk goed worden gepland. De Gezondheidsraad is gevraagd om nadrukkelijk mee te wegen en tijdig te acteren wanneer zo'n boostercampagne een volgende keer nodig zal zijn. Ook ligt er bij de Gezondheidsraad een vraag over de inzet van boosters voor 12-18-jarigen. De minister vindt het belangrijk dat mensen een goede afweging kunnen maken, op basis van zo eenvoudig mogelijk toegankelijke informatie. Ten aanzien van de coronavaccinatie voor kinderen geldt dat ouders geïnformeerd worden over de mogelijkheid en dat men zo veel mogelijk van informatie wordt voorzien. Als er signalen zijn dat die informatie toch onvoldoende is, dan wil de minister er van harte aanvullend naar laten kijken.

Moties

Aan het eind van het debat zijn verschillende moties ingediend. Daarover wordt op dinsdag 25 januari gestemd. Waaronder deze:

-Motie BBB/JA21/Van Haga over het aanpassen van de registratie door een onderscheid te maken tussen patiënten met primaire en secundaire covid

-Motie VVD c.s. over de doelstellingen van het coronabeleid zo verbreden dat het beleid gericht blijft op de samenleving in haar geheel

-Motie CU c.s. over een gesprek met gemeenten, sociale partners en het maatschappelijk middenveld over perspectief voor de lange termijn

Kamerbrieven

17/01 Kamerbrief resultaten onderzoek ICT-zaaksysteem IGJ

18/01 Kamerbrief planning brief over zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

20/01 Kamerbrief update stand van zaken zorg in Flevoland

20/01 Kamerbrief over Nieuwe prognose verwachte personeelstekort

20/01 Aanbiedingsbrief RIVM-rapportage over effectiviteit vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname

21/01 Kamerbrief over tweede Europese studie voorzieningszekerheid medische isotopen

Kamervragen

17/01 Antwoorden op Kamervragen Fractie Den Haan over druk op thuiszorg

17/01 Antwoord op Kamervraag PVV (Eerste Kamer) over actualiteitenbrief Bloedvoorziening 2021

17/01 Antwoorden Kamervragen FvD over de duur en inzet van serologisch testen voor nationaal gebruik

17/01 Antwoorden op Kamervragen FvD over modellering omikronvariant coronavirus

19/01 Antwoorden op Kamervragen FvD over kwaliteitscontrole COVID-19-vaccins

19/01 Antwoorden op Kamervragen D66 over de voorraad vaccins en de inzet van boosters in 2022

20/01 Antwoorden op Kamervragen D66, PvdA en VVD over boostervaccinatie na vaccinatie met AstraZeneca of Janssen

20/01 Antwoorden op Kamervragen PvdA over bericht 'WHO: helft Europeanen in komende twee maanden besmet met Omikron'

20/01 Antwoorden op Kamervragen Omtzigt over onderzoek naar oversterfte tijdens coronapandemie

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!