Direct naar:

Het politieke weekoverzicht

Week 23

7/6 Gesprek Thom van Campen, VVD

Op 6 juni maakten we kennis met Kamerlid Thom van Campen, woordvoerder preventie namens de VVD. We spraken onder andere over preventie en gegevensuitwisseling.

8/6 Stemming moties ingediend bij Plenair debat Ontwikkelingen Coronavirus (3/6)

Op 8 juni is er gestemd over moties ingediend bij Plenair debat Coronavirus (3 juni). Daarbij zijn o.a. deze moties aangenomen

-Motie D66 c.s. over kinderen van 12 tot en met 17 jaar die binnen groep van griepvaccinatie vallen uitnodigen voor landelijke vaccinatiecampagne

-Motie D66/CU over bewerkstelligen dat mensen zonder afspraak gevaccineerd kunnen worden bij bekende locaties

-Motie Den Haan c.s. over de voorlichting over het belang van de tweede vaccinatie verbeteren en intensiveren

-Motie Den Haan c.s. over mobiele prikbussen in alle wijken waar de vaccinatiebereidheid laag is

 

11/6 Gesprek Aukje de Vries, VVD

Op 11 juni hadden we een bijpraatgesprek met Aukje de Vries, woordvoerder cure, geneesmiddelen en Corona namens de VVD. We spraken o.a. over geneesmiddelenbeleid, gegevensuitwisseling bij spoed, digitale zorg, de juiste zorg op de juiste plek en inhaalzorg.

 

11/6 Gesprek Joba van den Berg, CDA

Op 11 juni hadden we een bijpraatgesprek met Joba van den Berg, woordvoerder cure, geneesmiddelen en Corona namens het CDA. We spraken o.a. over geneesmiddelenbeleid, gegevensuitwisseling in de zorg, inhaalzorg en financiering van patiëntenorganisaties.

 

Kamerbrieven

07/06 Kamerbrief met reactie op evaluatierapport predistributie jodiumtabletten 2017 en aankondiging nieuwe predistributie jodiumtabletten 2021

07/06 Aanbiedingsbrief ZINL brief stand van zaken toekomstbestendig pakketbeheer geneesmiddelen

08/06 Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg inzake Kabinetsappreciatie Mededeling Europese Commissie Eén Verenigd Front tegen Covid-19

08/06 Kamerbrief over extern onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen

08/06 Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over Jaarverslag VWS 2020, Slotwet en rapport Algemene Rekenkamer

09/06 Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op Europees kankerbestrijdingsplan

10/06 Kamerbrief Vitamine K-profylaxe beleid

10/06 Kamerbrief over uitbreiding EMA mandaat

10/06 Kamerbrief met reactie op brief over percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED)

10/06 Kamerbrief over Kostenonderzoek Wet zorg en dwang

10/06 Kamerbrief reactie op 4 petities over openstelling alternatieve zorg tijdens lockdown

10/06 Aanbiedingsbrief signalement 'Van meerzorg naar passende zorg'

11/06 Kamerbrief over actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

11/06 Kamerbrief Combinatietest binnen de prenatale screening

11/06 Kamerbrief Inzet Janssen- en AstraZeneca-vaccin

 

Kamervragen

07/06 Beantwoording Kamervragen CDA over artikel 'Afgewezen zorgaanbieders glippen weer binnen via de achterdeur'

07/06 Beantwoording Kamervragen SP over overnameplannen van IJsselland Ziekenhuis door Erasmus MC

08/06 Beantwoording Kamervragen D66 over een rekenmodel voor reële prijzen voor oude medicijnen die opnieuw op de markt komen

09/06 Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op Europees kankerbestrijdingsplan

10/06 Beantwoording Kamervragen PVV over opsturen naaktfoto's patiënt naar zorgverzekeraar

10/06 Beantwoording Kamervragen FvD, nu Groep Van Haga over gebruik ivermectine bij COVID-19

11/06 Beantwoording Kamervragen D66 over het bericht dat Rusland en China twijfel zaaien over Europese vaccins

 

Masterclass gegevensuitwisseling in de zorg op 16 juni

Op woensdag 16 juni verzorgen we samen met de EerstelijnsPartners* een digitale masterclass over gegevensuitwisseling in de zorg. We nemen Kamerleden mee in de complexiteit en uitdagingen die zorgaanbieders en patiënten in de praktijk tegenkomen bij gegevensuitwisseling. Daarbij leggen we ook de verbinding met de Kaderwet Gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) waar de Tweede Kamer binnenkort over zal besluiten.

Deelnemers aan de bijeenkomst zijn Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie VWS. Zij krijgen gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst online van 13.00-14.30 uur voor iedereen te volgen via deze link https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03270

*De EerstelijnsPartners is een samenwerkingsverband van Actiz, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, NHG en V&VN.

 

Kameragenda

Datum

Wat

Aanspreekpunt

14/06

Technische Briefing RVS ‘Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal’

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

14/06

Expertsessie lange termijn vaccinatiestrategie COVID-19

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

15/06

Aanbieding Petitie Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie: 'Tijd voor gezonde voeding'

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

16/06

Masterclass gegevensuitwisseling in de zorg door EerstelijnsPartners en Patiëntenfederatie Nederland

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

16/06

Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

23/06

Commissiedebat Intensieve Kindzorg

Corine Zijderveld

30/06

Commissiedebat Pakketbeheer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

05/07

Commissiedebat MSZ/Ziekenhuiszorg

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

     

08/07

Start Zomerreces t/m 5 september

-

     

21/09

Prinsjesdag

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

01/10

Inbreng verslag Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Marilène van Hussen

     
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!