Wat wil de dokter weten over mijn klachten?

Heb je een afspraak met je huisarts of andere zorgverlener? Bereid je dan goed voor op de vragen die de arts kan stellen. Deze vragenlijst voorkomt dat je belangrijke dingen vergeet te vertellen.

• Waar heb je last van?

• Wat denk je zelf dat het is?

• Sinds wanneer heb je er last van?

• Wanneer is de klacht erger?

• Wanneer is de klacht minder erg?

• Wat is de pijn op een schaal van 1 tot 10?

• In hoeverre belemmert de klacht je in je dagelijks leven?

• Is de klacht al onderzocht? Zo ja, wat was de uitkomst?

• Is er een behandeling ingezet? Zo ja, welke en wat is het effect van de behandeling?

• Ben je doorverwezen naar een specialist? Zo nee, waarom niet?

• Hoe kan de dokter je helpen? Wat verwacht jij van de dokter?

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!