Joost Kamoschinski

sr. Adviseur Patiëntbelang

Ik werk als senior adviseur patiëntbelang binnen de langdurige zorg en met name de verpleeghuiszorg. Daarnaast houd ik mij bezig met landelijke afspraken rond de eerstelijnszorg en de wijkverpleging.

Binnen deze dossiers kom ik op voor de belangen van mensen die gebruik maken van deze zorg & ondersteuning. De toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de langdurige zorg staat onder druk en het is belangrijk om samen met andere (landelijke) partijen te zoeken naar oplossingen die de zorg & ondersteuning toekomstbestendig maken.

Ik werk binnen Patiëntenfederatie Nederland om zo vanuit het paradigma van mensen die gebruik maken van de (langdurige) zorg de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit van zorg te brengen en/of houden. Daarnaast vind ik het belangrijk om de langdurige zorg meer vraaggericht te maken, waarbij daadwerkelijk wordt aangesloten bij de hulpvraag van elke individuele zorggebruiker.


Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!