Lid of vrijwilliger worden bij een patiëntenorganisatie

Heb je een chronische ziekte of aandoening? Dan kun je bijdragen aan het verbeteren van de zorg in Nederland. Hoe? Door lid te worden van een patiëntenorganisatie. Via een patiëntenorganisatie kun je jouw ervaringen delen, je mening geven en zo meedenken over de zorg in Nederland. Door je aan te sluiten bij een patiëntenorganisatie word je samen sterker.

Patiëntenorganisaties zijn van groot belang, ze geven informatie, organiseren contact met lotgenoten, geven ondersteuning en komen op voor betere zorg. Patiëntenorganisaties zijn altijd op zoek naar nieuwe leden en vrijwilligers. Want hoe meer leden, hoe groter de invloed die zij hebben. En hoe meer vrijwilligers, hoe meer ze kunnen organiseren voor mensen met dezelfde ziekte en aandoening.

Er zijn veel patiëntenorganisaties in Nederland. Voor bijna iedere ziekte of aandoening is er wel een. Bijvoorbeeld voor mensen met een bepaalde vorm van kankerof een hart- of longziekte. Soms is er ook een grotere organisatie. Bijvoorbeeld voor alle hartpatiënten, of alle mensen met longproblemen samen.

Wat doet een patiëntenorganisatie?

Informatie en voorlichting

Patiëntenorganisaties geven voorlichting aan patiënten en hun naasten. Ze hebben veel kennis over jouw specifieke ziekte of aandoening en behandelmogelijkheden. Patiëntenorganisaties geven ook informatie over speciale regelingen.

Lotgenotencontact

Ook brengen patiëntenorganisaties lotgenoten met elkaar in contact. Je kunt aansluiten bij groepsgesprekken, bijeenkomsten en telefonische opvang. Deze bieden steun en een luisterend oor.

Belangen en meningen van patiënten

Daarnaast zorgen patiëntenorganisaties ervoor dat artsen, ziekenhuizen en overheden weten wat de belangen en meningen van patiënten zijn. Patiëntenorganisaties werken ook samen met elkaar en met de landelijke koepels zoals Patiëntenfederatie Nederland. Het gaat dan over thema’s die niet gebonden zijn aan een bepaalde ziekte of aandoening. Samen oefenen we namens jou en alle patiënten invloed uit op de zorg in Nederland.

Zet je ervaring in

Is er een patiëntenorganisatie voor jouw ziekte of beperking? Dan is deze op zoek naar jou. Je kunt op verschillende manieren bijdragen. Bijvoorbeeld door mee te doen aan onderzoek van een patiëntenorganisatie. Door lid te worden of door vrijwilligerswerk te doen.

Patientenfederatie Nederland is een landelijke koepelorganisatie. Wij hebben 50 leden. Samen vertegenwoordigen we 200 patiëntenorganisaties, groot en klein. Deze organisaties vertegenwoordigen mensen met een bepaalde ziekte of aandoening.

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben samen een half miljoen leden en ze kunnen rekenen op de inzet van 20.000 vrijwilligers.

Kost lid worden geld?

Bij bijna alle patiëntenorganisaties kost een lidmaatschap geld. Meestal is dit geen hoog bedrag. En het is mogelijk dat deze kosten gedekt worden door een aanvullende verzekering. De verzekering heeft voor een vergoeding wel voorwaarden gesteld. Bijvoorbeeld dat de patiëntenorganisatie is aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie zoals Patientenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid of Ieder(in). Iedere zorgverzekering heeft weer andere regels over de vergoeding van lidmaatschappen voor patiëntenorganisaties. Neem dus altijd contact op met je zorgverzekeraar.

Dit doen wij

Samen met onze leden werkt de Patiëntenfederatie aan het verbeteren van de zorg in Nederland. Door krachten te bundelen, vergroten we onze invloed op de besluitvorming in Nederland. Op basis van ervaringen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij de vraag en wensen van patiënten. Onze informatie en keuzehulpen ondersteunen het kunnen kiezen in de zorg.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!