Huisarts Stephanie Wouthuis: 'Met de gegevens uit een PGO kan ik veel gerichtere vragen stellen’

Stephanie Wouthuis werkt als vaste waarnemend huisarts in huisartsenpraktijk Nijdam, een grote praktijk met zo’n 3600 patiënten in de Utrechtse wijk Zuilen. In de praktijk vragen zij patiënten om mee te doen aan een test met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). ‘Onze praktijk verandert’ vertelt Stephanie. ‘Twee jonge huisartsen nemen de praktijk over en zetten in op digitalisering. Afgelopen tijd waren we al bezig met MijnGezondheid.net. Dat is het portaal dat hoort bij ons huisartseninformatiesysteem. Daarin kunnen patiënten gebruikmaken van e-consulten, online medicatie aanvragen en zelf labuitslagen inzien. PGO’s sluiten hier mooi op aan.’

Stephanie Wouthuis, huisarts

Alle gegevens op één plek

‘Een PGO gaat een stap verder dan ons portaal’, vervolgt Stephanie. ‘Omdat in een PGO álle medische gegevens op één plek staan. Nu is dat versnipperd over allerlei verschillende portalen. Mensen realiseren zich niet dat de systemen van bijvoorbeeld specialisten in het ziekenhuis niet gekoppeld zijn aan die van de huisarts. Ik hoor dagelijks: “maar u heeft de uitslagen van de specialist toch al kunnen zien?” Ze denken dat LSP (Landelijk SchakelPunt), waar ze toestemming voor het delen van gegevens moesten geven, overal mee gekoppeld is. Maar dat geldt alleen voor de huisartsenposten en de apotheek. Omdat die koppeling er nu niet is, komt over-diagnostiek nog wel eens voor: de specialist heeft bijvoorbeeld bloed geprikt, maar de patiënt weet niet altijd hoe en wat. Dan doe je het als huisarts soms nog een keer over.’

Delen met zorgverleners

‘Met een PGO kan de patiënt straks dus zijn gegevens delen met zorgverleners. Ook met mij als huisarts. Omdat de patiënt vóór het consult bijvoorbeeld de labuitslagen al kan inzien, kan hij zich beter voorbereiden op het gesprek met de huisarts. En zo kan ik weer betere zorg verlenen. En omdat patiënten toegang krijgen tot een gedeelte van hun medisch dossier van de huisarts, kan ik via de PGO uitleg geven bij een diagnose of bij een behandeling. In het huisartsenportaal vindt de patiënt een hoop cijfers, maar geen uitleg. En als de patiënt bloed prikt, dan krijgen wij de uitslag binnen één dag, maar dan moeten we de patiënt ergens de dagen erna nog bellen. Als het laboratorium de uitslag direct naar de PGO kan sturen met uitleg, dan heeft de patiënt de uitslag veel sneller. Vooraf aan de uitslag kun je met de patiënt afspreken dat als de uitslag goed is, je niet meteen een nieuwe afspraak inplant maar het nog even aankijkt.’

Voor iedereen

‘Ik zou het mooi vinden als PGO’s voor alle Nederlanders bereikbaar en beschikbaar zijn. Nu is het nog voor de ontwikkelde digitaal vaardige patiënt. Maar werkt dit ook voor laaggeletterden? Daar is nog veel winst te behalen. Want deze groep mensen kan soms moeilijk het overzicht bewaren over alle medische gegevens. Hoe mooi zou het dan zijn als juist zij alle gegevens bij elkaar hebben.’

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!