E-book: Wat zijn uw rechten als patiënt?

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt u toe aan hun zorg. Zowel u als uw hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent. In het e-book Patiëntenrechten staan de belangrijkste rechten en plichten beschreven.

De rechten van de patiënt zijn in de Wet op de Geneeskundige Behandelings- Overeenkomst (WGBO) vastgelegd. Deze wet regelt de behandelrelatie tussen patiënt en hulpverlener.
De WGBO is op 1 april 1995 in werking getreden. Met de rechten en plichten wordt de positie van de patiënt versterkt.

Het e-book Patiëntenrechten behandelt negen onderwerpen:

1. Een algemene uitleg over de WGBO
2. Inzage in het medisch dossier
3. Een tweede mening of second opinion vragen
4. Wat zegt de wet over kinderen, hun ouders en patiëntenrechten
5. Vragen over de huisarts en
6. Vragen over de tandarts
7. Het geven van toestemming voor behandelingen
8. Wat doe ik als ik een klacht heb over de zorg en
9. Het nemen van beslissingen in de zorg.

Eerder werden deze rechten en plichten beschreven in fysieke brochures. Ziekenhuizen, huisartsen en klinieken vroegen hier vaak om. Nu is alle informatie geactualiseerd en in een compleet e-book vervat. Het e-book is naast online inzage ook te delen, (in delen) te downloaden en te printen.

> Ga hier naar het e-book

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!