Er gaat nog te veel mis in de zorg

Wie in Nederland met zorg te maken krijgt, is doorgaans in goede handen. Maar niet altijd, zo blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland naar veiligheid in de zorg. Aan het onderzoek deden bijna 9.000 mensen mee, iets minder dan bij een vergelijkbaar onderzoek in 2015.

Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 38 procent in de afgelopen twee jaar meegemaakt dat er iets misging in de zorg. Het gaat vooral fout bij het verstrekken van medicatie, het stellen van een diagnose, bij een behandeling en bij een opname of verblijf in een instelling.

Mensen bij wie iets is misgegaan (3177 deelnemers uit het onderzoek) houden daar soms tijdelijk letsel, maar ook blijvend geestelijk of lichamelijk letsel aan over. Van de ruim 1100 mensen bij wie iets misging bij het stellen van de diagnose, zegt 24 procent daar psychische klachten aan over te hebben gehouden. En bijna een op elke vijf zegt blijvend lichamelijk letsel aan de foute diagnose te hebben overgehouden. Bijna een kwart heeft tijdelijk ongemak gehad na een foute diagnose.

Praten helpt
Opvallend is dat vrijwel alle deelnemers zeggen dat de fouten voorkomen hadden kunnen worden. Als zorgverleners beter met elkaar praten en ook luisteren naar de patiënt draagt dat bij aan veiligere zorg.
Patiëntenfederatie Nederland roept zorgverleners en instellingen op om nu echt werk te gaan maken van een veiligere zorg. Directeur Dianda Veldman: “De zorg in Nederland is goed. Maar uit dit onderzoek blijkt dat het nog beter kan. Ik roep iedereen in de zorg op om met de patiënt te werken aan nog betere en veilige zorg.”

> Lees hier de rapportage Veiligheid in de zorg

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!