Geen zorg zonder overleg met de patiënt

“Patiënten willen samenhangende zorg die aansluit bij hun vraag. Zorg moet dichtbij en laagdrempelig zijn. Zorgverleners moeten informeren naar de ervaringen, behoeften en mogelijkheden van de patiënt en daar rekening mee houden in het behandeltraject en bij de organisatie van zorg.”

Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die spreekt op 2 februari over zorg dichtbij huis, de zogenoemde eerstelijnszorg. Dat is zorg van bijvoorbeeld huisarts, wijkverpleegkundige of apotheker.

De patiëntenfederatie vindt dat alle betrokken zorgverleners in de eerste lijn nauw moeten samenwerken. Ze moeten gegevens veilig uitwisselen en elkaar op de hoogte houden van wat ze doen voor iemand die zorg krijgt.

In de brief constateert de patiëntenfederatie dat tandartsen nog te weinig inzicht geven in de kwaliteit van hun behandelingen en de prijzen. “Er is een gebrek aan duidelijkheid over de kwaliteit van de mondzorg in Nederland en over de kosten van behandelingen.” Dat moet veranderen, vindt de patiëntenfederatie.

Lees de brief over Mondzorg en Eerstelijnszorg aan de Tweede Kamer (26-01-2017)

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!