'Gemeenten schetsen te positief beeld van invoering Wmo'

De Nederlandse gemeenten zijn positief over de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht vorige week naar buiten dat uit eigen onderzoek blijkt dat mensen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de gemeente en de toegang tot die ondersteuning. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat het onderzoek van de gemeenten niet een volledig beeld van de Wmo schetst. Mantelzorgers en cliënten die voor hulp zijn afgewezen zijn er bijvoorbeeld niet in meegenomen.

Niet in aanmerking voor ondersteuning
Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland: “Er is nog veel ruimte voor verbetering bij de gemeenten. Te veel mensen geven aan geen passende oplossingen te krijgen en niet in aanmerking te komen voor de ondersteuning die ze nodig hebben. Gemeenten moeten beter in beeld hebben wat de situatie van inwoners is, en wat zij nodig hebben. Als ze dat weten, kunnen ze beter maatwerk leveren. Dat zal de kwaliteit van leven van mensen rechtstreeks ten goede komen.`

Geld naar aanleg van wegen
Veldman vervolgt: “Een ander probleem van de Wmo is dat gemeenten het Wmo-geld dat voor patiënten bedoeld is, soms voor andere projecten gebruiken. Bijvoorbeeld om wegen aan te leggen. Dat vinden wij onacceptabel. Ook weten veel mensen niet hoe ze zorg en ondersteuning via de gemeente moeten regelen. Dit blijkt ook uit het onderzoek dat de VNG vorige week presenteerde. Tot slot willen wij dat de gemeenten mensen met een chronische aandoening en ouderen meer betrekt bij het maken van plannen voor de verbetering van de zorg.”

Completer beeld
Het onderzoeksprogramma Mijnkwaliteitvanleven.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, nam een bredere groep mensen mee in het onderzoek. Bijvoorbeeld cliënten die voor hulp zijn afgewezen en mantelzorgers. Op basis van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ontstaat een ander beeld over de rol van de gemeente in de uitvoering van de Wmo. De 26.000 mensen die de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl hebben ingevuld, geven het contact met de gemeente als hulp of hulpmiddelen nodig zijn een 5,2 als rapportcijfer. Eén op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan dat zij niet beschikken over de hulp en/of hulpmiddelen die het beste bij hun situatie passen. De meest genoemde reden is dat zij hier geen geld voor hebben (41%) of er niet voor in aanmerking komen (37%).

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!