Informeer patiënten actief over vier punten bij hervatten zorg

De gewone ziekenhuiszorg komt nu, januari 2022, langzaam weer op gang en ook beginnen ziekenhuizen eerder uitgestelde zorg in te halen. Patiëntenfederatie Nederland is blij dat de inhaalzorg weer start. Naar aanleiding van eerder uitgevoerd onderzoek in najaar 2021 bij de vorige herstart, zijn er wel aanbevelingen voor patiënten en ziekenhuizen om de zorg weer op gang te helpen.

Het gaat dan vooral om de telefoongesprekken die het ziekenhuis houdt met patiënten. Daarbij moeten volgens de Patiëntenfederatie vier onderwerpen aan de orde komen:

Patiënten die nog wachten op inhaalzorg hoeven niet per se te wachten tot het ziekenhuis belt, maar kunnen ook zelf contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Die kan kijken of een patiënt ergens anders eerder terechtkan.

Wachtlijstinformatie Externe link:zorgkaartnederland.nl

Je kunt hier kijken voor informatie over wachttijden voor afspraken bij poliklinieken, voor onderzoeken en voor behandelingen in ziekenhuizen en klinieken.

Onderzoek corona-inhaalzorg oktober 2021

De Patiëntenfederatie onderzocht in oktober vorig jaar hoe de inhaalzorg er toen voor stond. Helaas moest de zorg vorig jaar al weer snel worden afgeschaald.
Aan het onderzoek deden ruim negenduizend mensen mee. Van hen hadden 3.900 mensen ten tijde van het onderzoek zorg nodig in ziekenhuis of kliniek. Bij 79% kon de zorg volledig doorgaan, maar 21% kreeg geen (volledige) zorg. Van hen kreeg 13% wel zorg, maar nog niet alle zorg die nodig was. 8% kreeg helemaal geen zorg, van wie 3% uit eigen keuze.

Zorg die volledig kon doorgaan

De meeste zorg die volledig doorging had plaats in hetzelfde ziekenhuis of kliniek (96%), 4% in een ander ziekenhuis of kliniek.
Die laatste groep betrof met name operaties (35%) en onderzoeken (30%) die ergens anders plaatshadden. Meestal werd de verplaatsing van deze zorg door de (behandelend) arts geregeld (31%) of door de patiënten en/of hun naasten (31%). Voor 54% was het andere ziekenhuis of kliniek niet veel verder dan het oorspronkelijke ziekenhuis of kliniek, voor 46% wel. Wanneer het ziekenhuis of kliniek een stuk verder was, vond 25% dit een probleem. Meer dan driekwart van de mensen (78%) is (zeer) tevreden over de zorg die ze hebben (gekregen) in het andere ziekenhuis of kliniek.

Zorg die niet volledig doorging
De groep bij wie de zorg niet (volledig) doorging bestond uit mensen die de benodigde zorg zelf uitstelden (n=117) en mensen bij wie de zorg vanuit ziekenhuis of kliniek is uitgesteld (n=699).

Groep die zelf zorg uitstelde

Als mensen zelf zorg uitstelden ging het vaak om controle- of vervolgafspraken met een medisch specialist uit (39%), gevolgd door operaties (31%). In 46% van de gevallen betrof het zorg voor een chronische aandoening, bij 30% eenmalige zorg en bij 16% allebei. Voor 8% was dit nog onduidelijk.
Bij 41% was de zorg al gestart, maar hebben mensen dit zelf stopgezet, 31% stelde zorg uit die nog niet was begonnen en voor 28% golden beide situaties vanwege verschillende zorgtrajecten. Driekwart stelde de zorg al uit sinds 2020, een derde in die groep sinds voor de start van corona in maart 2020, 11% sinds maart 2020.
86% had door dit uitstel in enige mate nadelige gevolgen, 62% in redelijke tot sterke mate. 85% maakt zich in enige mate zorgen om het dit uitstel, 40% heeft redelijk tot heel veel zorgen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!