Passende hulp en hulpmiddelen niet voor iedereen bereikbaar

Eén op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan dat zij niet beschikken over de hulp en/of hulpmiddelen die het beste bij hun situatie passen. Meest genoemde redenen? Zij hebben hier geen geld voor (41%) of komen er niet voor in aanmerking (37%). Dit blijkt uit een analyse van het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Ruim achttienduizend (d.d. augustus 2016) ouderen, mantelzorgers en mensen met een chronische aandoening of beperking namen deel aan het landelijke onderzoek dat tot 2019 loopt.

Onvindbaar, onbereikbaar of onbetaalbaar
“Wij constateren dat er voor een groot deel van de mensen een veel te hoge drempel is om passende hulp of hulpmiddelen te vinden. Zorg en ondersteuning is voor hen onvindbaar, onbereikbaar, onbetaalbaar, niet beschikbaar of niet passend”, zegt directeur Dianda Veldman van initiatiefnemer Patiëntenfederatie Nederland.

Geldgebrek is een groot probleem binnen de ondervraagde groep mensen die aangeven dat zij geen passende ondersteuning hebben. Dit heeft een negatief effect op hun kwaliteit van leven. Mensen met een zorgvraag in combinatie met financiële problemen geven gemiddeld een 5 als rapportcijfer voor hun dagelijks leven (Nederland: 6,4). Mensen met geldgebrek geven veel vaker aan zelf niet meer te weten hoe hun situatie beter kan. Hierdoor verliezen veel van deze mensen grip op hun leven. Ze zien geen oplossingen meer en kunnen niet het leven leiden dat ze zelf graag willen. Als dit op meerdere vlakken in het leven het geval is en de situatie uitzichtloos wordt, geven mensen hun kwaliteit van leven nog maar een 4.

Of zoals enkele deelnemers het zelf verwoorden:

Veldman: “Wij zien dat de bestaande ondersteuning voor een grote groep mensen niet toereikend is. Geldgebrek is niet de enige reden. Het gaat hier om de groep mensen die geen optimale hulp of hulpmiddelen hebben. Je hebt er niets aan als de hulp er misschien wel is, maar het jou niet lukt om het te regelen. Je eigenlijk iets anders nodig hebt of je het simpelweg niet kan betalen. Het is belangrijk dat de geboden hulp en ondersteuning aansluit bij wat mensen nodig hebben. Dit begint bij het gesprek met mensen over hun situatie, zorgvraag en eigen mogelijkheden. Als de oplossing onbetaalbaar, onbereikbaar of niet afdoende is voor mensen, dan moet het gesprek en de ondersteuning zich daarop richten.”

Over Mijnkwaliteitvanleven.nl
Mijnkwaliteitvanleven.nl is bestemd voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers. Het programma is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM. Mensen vullen via www.mijnkwaliteitvanleven.nl de online vragenlijst in. Hierna ontvangen zij het persoonlijke overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. Zo gaan deelnemers goed voorbereid in gesprek met familie, de zorgverlener of de gemeente. Door de vragenlijst in te vullen, dragen deelnemers bij aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren.

De resultaten van het onderzoek tot en met augustus 2016 zijn te lezen in de derde beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Foto: Hollandse Hoogte - Sabine Joosten

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!