Patiëntenfederatie wil dat medische gegevens vaker beschikbaar zijn

Patiëntenfederatie Nederland pleit ervoor dat noodzakelijke medische gegevens in de hele keten van de zorg beschikbaar zijn. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de federatie: “We pleiten opnieuw voor een geen-bezwaarsysteem (opt-out) voor het uitwisselen van noodzakelijke medische gegevens. Medische gegevens worden dan op een veilige manier gedeeld tussen zorgverleners van de patiënt, tenzij de patiënt ervoor kiest en aangeeft dit niet te willen. Dat sluit ook aan bij het pleidooi van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat wetgeving het beste zo ingericht kan worden, dat de meeste mensen het beste worden geholpen als ze geen actie hoeven te ondernemen.”

Patiëntgegevens niet altijd beschikbaar op HAP en SEH

De Kamer praat volgende week over gegevensuitwisseling in de zorg. De Patiëntenfederatie wijst op een onderzoek dat zij deed waaruit blijkt dat veel patiënten denken dat hun huisartsgegevens altijd beschikbaar zijn op de HAP of de SEH, maar dat dit niet zo is. “Uit onderzoek voor het programma Met Spoed beschikbaar, dat zich inzet voor landelijke implementatie van digitale uitwisselingen in de spoedzorg, blijkt dat veel patiënten denken dat de informatie van de huisarts automatisch bekend is op de Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH). Dit is echter niet de realiteit: patiënten moeten vooraf, op een eerder moment, via de huisarts toestemming geven voor inzage van hun gegevens op de HAP. En op de meeste SEH’s zijn de gegevens niet beschikbaar.”

De brief vervolgt: “Kwaliteit van zorg is daarmee afhankelijk van de toestemming van de patiënt. Dat levert risico’s op voor patiënten en brengt zorgverleners in een conflict van plichten. Juist kwetsbare en minder zelfredzame patiënten, die vaak meer dan gemiddeld zorg gebruiken, lopen het grootste risico. Toestemming vooraf als grondslag werkt dan belemmerend voor adequate gegevensuitwisseling in de praktijk. Wij zijn blij dat de minister al een wetsvoorstel in voorbereiding heeft om een grondslag te creëren voor gegevensuitwisseling in het kader van spoedzorg.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!