Samenwerking tussen ZorgkaartNederland en Zelfstandige Klinieken Nederland verlengd

ZorgkaartNederland.nl - onderdeel van de Patiëntenfederatie - en branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) hebben hun samenwerking verlengd voor een periode van 3 jaar. Het partnership heeft als belangrijkste doel dat patiënten op basis van keuzeinformatie over zorgaanbieders zoals waarderingen, wachttijden en aanwezigheid van een keurmerk, de snelste weg naar voor hen passende zorg kunnen vinden.

Hoe vind je als patiënt in Nederland goede zorg? Ruim 1 miljoen mensen per maand kijken daarvoor op ZorgkaartNederland.nl. Het is daarom van belang dat op ZorgkaartNederland voldoende betrouwbare patiëntervaringen te zien zijn om een zorgkeuze mede op te baseren. ZorgkaartNederland en Zelfstandige Klinieken Nederland slaan de handen ineen om te stimuleren dat er veel patiëntervaringen over klinieken online komen op het platform.

Geverifieerd meten

In de samenwerkingsovereenkomst van ZorgkaartNederland en ZKN staat de ambitie dat over drie jaar 50% van de ZKN-leden geverifieerde waarderingen op Zorgkaart heeft. Dit betekent dat de kliniek haar patiënten actief heeft uitgenodigd, via de PREM 3.0 vragenlijst, om een waardering achter te laten over de kliniek. Klinieken kunnen de waarderingsverzoeken op verschillende manieren koppelen of combineren met hun huidige methode van patiënttevredenheidsonderzoek.

Waarderingen op ZorgkaartNederland worden betrouwbaarder en representatiever doordat zij tot stand komen op basis van recente reviews van geïdentificeerde patiënten. Deze waarderingen vormen hiermee een belangrijke bron voor patiënten bij het maken van een zorgkeuze. Om patiënten goed te kunnen helpen met kiezen, gaan beide partijen actief aan de slag met het meenemen van de ZKN-leden in het nut en voordeel van geverifieerd meten en de praktische inrichting in het bedrijfsproces.

twee vrouwen ondertekenen contract zittend achter een tafel
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Paulette Timmerman - directeur ZKN en Dianda Veldman directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie

We zijn blij dat we de samenwerking met Zelfstandige Klinieken Nederland kunnen voortzetten en ons de komende periode gaan inzetten voor meer geverifieerde waarderingen. Voor de patiënt betekent dit meer inzicht in de ervaren kwaliteit en daardoor ook meer regie over zijn of haar zorgproces. En zo kunnen we met ZorgkaartNederland de patiënt steeds beter ondersteunen bij het keuzeproces,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

“Als onderdeel van het ZKN-keurmerk, waar alle leden van ZKN aan voldoen, meten klinieken standaard patiëntervaringen. Het is dus logisch om deze patiëntervaringen ook te tonen op ZorgkaartNederland. De technische mogelijkheden om deze data eenvoudig te koppelen zijn er al volop. Zichtbaarheid van patiëntervaringen vergroot transparantie en draagt bij aan het keuzeproces van alle patiënten in de medisch specialistische zorg.” aldus Paulette Timmerman, directeur ZKN.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!