Sector presenteert ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’

Wat hebben ouderen nodig om ook in de toekomst goed te kunnen leven, met behoud van zorg en met oog voor een goede kwaliteit van leven? Hoe houden we ondanks de toenemende vergrijzing het voorzieningenniveau op peil en hoe garanderen we dat ouderen de zorg en huisvesting krijgen die zij nodig hebben en willen krijgen?

Over dit soort vragen hebben alle betrokkenen bij de ouderenzorg, van verpleeghuizen en verzorgend personeel, tot ouderenorganisaties en vertegenwoordigers van patiënten en cliënten een tien puntenplan geformuleerd waaraan goede ouderenzorg ook in de toekomst moet voldoen. Dan gaat het over passende huisvesting en zorg, voldoende zorg en aandacht en oog voor (behoud van) kwaliteit van leven.

De twaalf partijen hopen met deze 'Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg' de continuïteit van de ouderenzorg veilig te stellen. Daarbij staan de wensen en behoeften van ouderen centraal en voorop.

Ouderen op bank in park
Pim Geerts fotografie

De ‘Tien aandachtspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’ bestrijken een breed scala aan oplossingen. Eén voor één van groot belang voor de zorg en ondersteuning voor ouderen. Zodat mensen oud kunnen worden op een wijze die hen past. Van arbeidsmarkt tot wonen, van regelgeving tot samenwerking en van innovatie tot opleiden. ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’ is een antwoord op de toekomstvraag van de ouderenzorg. De sector roept de politiek op de uitgangspunten te omarmen en de eigen regie van ouderen basis van het beleid te maken.

Brede steun

De ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’ is een initiatief van ActiZ, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NU ‘91, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuisnl. Deze partijen zijn bereid om hun aandeel te leveren in het aanpakken van de uitdagingen. Maar wij kunnen dit niet alleen, het gaat om een uitdaging voor de samenleving als geheel, met een grote verantwoordelijkheid voor de overheden en financiers.

Oproep aan de politiek

De ouderenzorg is iets moois van ons allemaal, constateren de twaalf. Als samenleving dragen we daar allemaal aan bij, om zo onze huidige generatie ouderen de beste zorg en kwaliteit van leven te bieden. Met het idee dat we een volgende generatie van dezelfde belofte kunnen voorzien. In een omgeving waarin het voeren van eigen regie eenvoudig is. Helaas staat deze belofte door de vergrijzing onder druk. Gezien de grote uitdagingen die de vergrijzing de samenleving biedt, is het van belang dat het nieuwe kabinet de breed gedragen uitgangspunten voor de toekomst van de ouderenzorg overneemt.

Uitdagingen zijn er volop. Mensen worden ouder, de vergrijzing doet een extra beroep op ouderenzorg en verzorgers en woningen moeten levensloopbestendig worden. Dat alles op een manier die tegemoetkomt aan wensen, verlangens en behoeften van ouderen.

Daarom is het hoogste tijd om de handen ineen te slaan. De coronapandemie bracht enkele knelpunten al aan het licht: een te hoge werkdruk, grote administratieve lasten, hoog ziekteverzuim, onvoldoende samenhang van zorg en te veel vraag naar zorg voor te weinig medewerkers. Uit de huidige cijfers blijkt dat het aantal 90-plussers en mensen met dementie de komende 20 jaar verdubbelt. En daarmee ook de vraag van mensen naar ouderenzorg. Daarnaast slaat de vergrijzing aan twee kanten toe. Als we straks dezelfde zorg willen bieden aan het toenemende aantal 75-plussers als we nu doen, moet het aantal ouderenzorg-banen in 2040 verdubbelen naar 700.000. Terwijl aan de andere kant veel zorgmedewerkers met pensioen gaan en de toestroom van jonge zorgmedewerkers stokt. Mantelzorgers kunnen deze extra druk niet opvangen. Waar in 2018 tegenover elke 75-plusser die mantelzorg ontvangt nog bijna vijf potentiële mantelzorgers stonden, zullen dat er in 2040 volgens het CPB slechts drie zijn. Het kan en moet anders.Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!