Algemeen

Meldactie Fysiotherapie - april 2017

In de meldacie fysiotherapie gaan we in op verschillende aspecten van fysiotherapie, zoals het maken van een keuze voor een fysioherapeut en uitwisseling van informatie tussen uw fysiotherapeut en andere zorgverleners. Ook komen onderwerpen als informatievoorziening en samen beslissen langs. Daarnaast stellen we vragen over de kosten en vergoeding van uw behandeling.

We zijn benieuwd naar uw ervaring met fysiotherapie. Als u geen fysiotherapie heeft gehad, terwijl dat wel nodig was, dan kunt u ook meedoen. We willen namelijk graag weten wat daarvoor de reden was.

We gebruiken de resultaten om aandacht voor fysiotherapie te vragen bij zorgprofessionals, media en politiek.

> Kijk hier voor de rapportage van dit onderzoek