Algemeen

Meldactie pijnverlichting bij de bevalling - november 2017

LR Geboorte 115Bent u in de afgelopen twee jaar vader of moeder geworden? Patiëntenfederatie Nederland is op zoek naar zwangere vrouwen en moeders en vaders die ervaring hebben met pijn en pijnverlichting bij de geboorte van hun kind. Uw ervaringen worden meegenomen bij het opstellen van een richtlijn voor zorgverleners over het omgaan met pijn tijdens de bevalling.

Vrouwen geven vaak aan dat bevallen pijn doet. Hoe bereidt u zich hierop voor als u zwanger bent? Als u al bevallen bent, zijn we benieuwd naar uw ervaringen met pijn bij de bevalling.
Er zijn verschillende manieren om de pijn te verlichten, zoals een ruggenprik, massage, lachgas, etc. Wat zijn of waren uw wensen om de pijn te verlichten? Hoe heeft u dit als partner ervaren? Wat ging er goed en wat kan beter?

Nieuwe richtlijn
Vertel het ons! Uw ervaring helpt ons om de zorg beter te maken. Vanuit de Patiëntenfederatie maken wij ons sterk voor betere zorg, waaronder de zorg tijdens de zwangerschap en bevalling. Wij nemen uw ervaringen en wensen mee bij het opstellen van een nieuwe richtlijn over omgaan met pijn tijdens de bevalling. In een richtlijn staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen.

> Bekijk hier de rapportage van deze meldactie