Algemeen

Meldactie Samen Beslissen - aug 2017

SamenBeslissenAls u met uw zorgverleners praat over een nieuwe of volgende stap in uw zorg, hoe gaat dat dan? Bepaalt uw zorgverlener alleen wat er gebeurt? Of heeft u daar ook inspraak in? En wilt u dat wel? We horen graag uw ervaringen en wensen als het gaat om Samen Beslissen.

Waarover ging de vragenlijst?

Deze vragenlijst ging over Samen Beslissen met uw zorgverlener over uw zorg. Bijvoorbeeld over welke behandeling te starten. Of over het wel of niet ondergaan van een medisch onderzoek (zoals een foto of bloedonderzoek). Of dat u doorgaat op de ingeslagen weg of beter een andere behandeling kunt beginnen. De beslissingen kunnen variëren van kleine beslissingen, die niet zo ingrijpend zijn, tot heel grote beslissingen over ongeneeslijke ziektes en het einde van het leven.

In deze vragenlijst ging het om uw ervaring met hoe deze beslissingen over uw zorg worden genomen. En wat u het liefst zou willen als het om Samen Beslissen met uw zorgverlener gaat.

> Bekijk hier het nieuwsbericht 

> Bekijk hier de factsheet van deze rapportage

> Lees hier de rapportage