Algemeen

Wonen naar wens? - sept. 2018

WonennaarWensklGoed wonen is heel belangrijk voor iemands kwaliteit van leven. Dat geldt voor iedereen, gezond of ziek, met of zonder beperking/handicap. In wetten en verdragen is vastgesteld dat iedereen vrij is om te kiezen waar hij/zij wil wonen, en met wie. Hoe werkt dat in de praktijk? Kunt u wonen zoals u wilt? Welke ervaring heeft u met veranderingen in uw woonsituatie en met verhuizen?

Laat het ons weten! 
Doe mee met deze meldactie naar woonwensen en verhuizen. Deze meldactie is een initiatief van Iederin, MIND en Patiëntenfederatie Nederland. 

Wat doen we met de uitkomsten? 
Met de resultaten van de meldactie kunnen wij knelpunten zichtbaar maken. We verwerken alle uitkomsten in een rapport. Dat gebruiken we om bij het ministerie en andere beleidsmakers de knelpunten aan de orde te stellen. 

Dit onderzoek is afgesloten en de rapportage is in voorbereiding.