Eerste uitgiftegesprek medicijnen

Heeft u nieuwe medicijnen gekregen? Dan kunt u sinds 1 januari het 'Eerste Uitgiftegesprek' apart tegenkomen op de apothekersrekening of op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Het wordt ook wel 'eerste terhandstellingsgesprek' genoemd.

Bij de NPCF-zorglijn komen meldingen binnen van patiënten die hier onduidelijkheid over ervaren. Mensen blijken niet altijd te weten wat ze kunnen verwachten van een eerste uitgiftegesprek, en wat het verschil is met de 'eerste uitgifte', die ook op de rekening vermeld staat.

Patiëntenfederatie NPCF wil weten waar die onduidelijkheid door komt, hoeveel mensen daarmee te maken hebben, en welke informatie mensen missen. Daarom is de NPCF een meldactie gestart, waar behalve de leden van het NPCF-zorgpanel, iedereen aan kan deelnemen.

Eén van de meldingen die al bij de NPCF-Zorglijn binnenkwam luidde: "Op mijn overzicht van de apotheek staat 'eerste terhandstelling' en 'eerste terhandstellingsgesprek'. Wat is het verschil? Ik heb helemaal geen gesprek gehad toen ik mijn medicijnen ging ophalen. Waarom moet ik hier dan wel voor betalen? En zijn deze kosten nieuw of zat dat vroeger bij de prijs inbegrepen?"

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!