Krijg je de zorg waar je recht op hebt?

Op basis waarvan kiezen mensen hun zorgpolis? Hebben mensen er vertrouwen in dat zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg kwaliteit van zorg belangrijker vinden dan kosten? Moesten mensen wel eens langer dan vier weken wachten op een consult of een behandeling en doet de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling?

Dat zijn vragen waarop drie samenwerkende patiëntenkoepels een antwoord wilden. De drie organisaties, patiëntenfederatie NPCF, Ieder[in] voor mensen met een beperking of chronische ziekte en het Landelijk platform GGz, voor patienten en patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg, begonnen daarom de meldactie 'Krijgt u de zorg waar u recht op heeft?' via hun websites.

Doel van de meldactie was om tijdig knelpunten van patiënten te signaleren over de beschikbaarheid van zorg, wachtlijsten, duidelijke informatievoorziening over het recht op zorg, de keuzevrijheid tussen verschillende zorgaanbieders in de buurt, en over de extra rekeningen die patiënten ontvangen voor de zorg.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!