Onderzoek proactieve zorgplanning in het verpleeghuis

Het is belangrijk dat de zorg in het verpleeghuis aansluit bij wat bewoners en naasten willen. Daarbij is het wenselijk dat verpleeghuizen tijdig en regelmatig met de bewoners en hun naasten de wensen en verwachtingen over medische behandeling en over andere zorg en verzorging bespreken. Om op deze manier na te gaan of ze nog passend zijn en kunnen worden nageleefd, ook als de bewoner zelf niet meer kan beslissen over de zorg. Het gesprek kan bijvoorbeeld gaan over wel of niet doorgaan met behandelen, wel of niet reanimeren, een euthanasiewens of over afscheid nemen.

Het in gesprek blijven, vooruitdenken en het daaraan koppelen van afspraken over de zorg in de laatste levensfase wordt ook wel proactieve zorgplanning of advance care planning genoemd. Patiëntenfederatie Nederland hoort graag of en hoe er aan proactieve zorgplanning wordt gedaan en wat jouw ervaring hiermee is.

Je kunt de vragenlijst invullen als (naaste van een) bewoner van een verpleeghuis, maar ook als nabestaande van een naaste die in 2021 of 2022 in een verpleeghuis woonde, maar inmiddels is overleden.

Doe je mee?
Afhankelijk van je ervaring met dit onderwerp duurt het invullen van de vragenlijst maximaal ongeveer 10 minuten. De vragenlijst kun je invullen via de volgende link:

> Vragenlijst proactieve zorgplanning

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!