Patiëntenkoepels onderzoeken privacy in de zorg

Wat doen zorgverleners met uw patiëntgegevens en wat vindt u daarvan? Die vraag stelden Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz de afgelopen tijd aan hun leden en aan iedereen die er iets van wilde zeggen. Ze willen zo zicht krijgen op hoe het is gesteld met de privacy van patiënten in de zorg.

De drie koepels begonnen een actie op internet. Ze vroegen patiënten naar hun ervaringen met privacy in de zorg. Sturen zorgverleners de gegevens van patiënten zomaar rond naar anderen? Is de patiënt wel eens onder druk gezet om zijn dossier met anderen te delen? Weet hij of zij waar de gegevens zijn geregistreerd en wie er zicht op heeft? En hoe staat het met de privacy van kinderen?

De drie koepels wilden ook weten of patiënten wel eens hebben geklaagd over een gebrek aan privacy en wat er vervolgens met die klacht is gedaan.

Privacy in de zorg is een gevoelig punt omdat patiënten zich vaak afhankelijk voelen van zorgverleners en dus mogelijk sneller geneigd zijn om toestemming te geven om hun gegevens uit te wisselen, ook als ze dat eigenlijk niet willen. De (anonieme) resultaten van het onderzoek worden door de drie koepels gebruikt bij hun beleid.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!