Aandacht voor mantelzorgers

Naasten die voor je zorgen zijn je mantelzorgers. Ze werken samen met jouw zorgverleners en eventuele vrijwilligers. Je mantelzorgers zijn belangrijk, waar je ook verblijft: thuis, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, een andere instelling of in het hospice.

Hoe zorgt de mantelzorger voor jou?

Mantelzorgers zorgen op verschillende manieren voor je. Ze nemen bijvoorbeeld deel aan de gesprekken met je zorgverlener. Ze vertellen jouw zorgverlener wat jouw wensen zijn. Ze regelen je administratie. Of ze doen de boodschappen en het huishouden. Gaat het slechter met je? Dan kunnen ze je misschien met meer activiteiten ondersteunen.

Afspraken met de mantelzorger

Wie is de belangrijkste mantelzorger? Welke taken heeft deze mantelzorger? Dat bespreek je met je mantelzorgers, je andere naasten en je zorgverlener. De gemaakte afspraken zet je zorgverlener in jouw individueel zorgplan. Misschien veranderen jij of je naasten van mening. Je kunt de afspraken altijd opnieuw met jew zorgverlener bespreken en aanpassen.

Mantelzorg kan zwaar zijn

De mantelzorg kan zwaar zijn. Meestal maakt je mantelzorger zich zorgen over jou. Of is je mantelzorger verdrietig omdat je zo kwetsbaar bent. Er is misschien minder tijd om ontspannen samen te zijn. Jouw mantelzorger kan zelf ook aandacht en ondersteuning nodig hebben. Je zorgverlener heeft aandacht voor je mantelzorger. Gaat het goed met hem of haar? Heeft je mantelzorger informatie of begeleiding nodig?

Je zorgverlener ondersteunt je mantelzorger met informatie over jouw situatie en mogelijkheden voor extra hulp. Of inzet van vrijwilligers of respijtzorg via je gemeente. Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Dat kan helpen om de zorg voor jouw mantelzorger minder zwaar te maken.

Geen mantelzorger?

Niet iedereen heeft een mantelzorger. En niet iedereen wil zorg van naasten of familieleden ontvangen. Is dat in jouw situatie het geval? Bespreek het dan met je centrale zorgverlener. Samen kun je naar een oplossing zoeken.

Kinderen

Heb je kinderen die nog niet volwassen zijn? De situatie van een ziek gezinslid kan invloed op hen hebben. Merk je dat jouw kinderen het moeilijk hebben? Verandert hun gedrag? Of presteren ze slechter op school? Jouw gezin kan extra begeleiding en ondersteuning krijgen via je gemeente.

Vrijwilligers

In de palliatieve zorg zijn opgeleide vrijwilligers beschikbaar. Zij kunnen jou en jouw mantelzorger ondersteunen, of tijdelijk ontlasten door te waken, praktische hulp en aandacht te geven. Zo heeft je mantelzorger meer tijd voor de familie. Of kan je mantelzorger zelf even rust krijgen. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!