Inleiding

Als je niet meer beter wordt, kun je palliatieve zorg krijgen. Deze zorg richt zich op het verminderen of voorkomen van klachten en problemen. Dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, naasten en een psycholoog, een geestelijk verzorger of vrijwilligers kunnen nog veel voor je doen. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. Voorop staat wat jij belangrijk vindt en wat jij nodig hebt. Ieder mens ervaart andere klachten. De één heeft last van pijn of misselijkheid. De ander heeft angst of voelt zich somber. Ook zijn er vaak vragen over wat het leven zinvol maakt. Bijna iedereen heeft moeite met afscheid nemen. Jouw zorgverleners helpen je bij vragen, klachten en problemen. Hoe lang palliatieve zorg duurt, verschilt per persoon. Soms dagen, soms weken, maar een jaar of langer kan ook.

Vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, vrijwilligers, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Deze brochure gaat over deze afspraken en is speciaal voor jou en je naasten. Zorgverleners en organisaties zijn de komende jaren bezig de afspraken overal in te voeren. Zo verbeteren ze de palliatieve zorg in Nederland.

Over deze brochure

De informatie in deze brochure is bedoeld voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en hun naasten. De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (Kankercentrum Nederland (IKNL)/ Palliactief, 2017) en is afgestemd met de brochure ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ (KNMG, KNB, NHG en Patiëntenfederatie Nederland). Patiëntenfederatie Nederland beheert de patiënteninformatie in deze brochure.

Verdere ontwikkeling van het e-book vindt plaats in afstemming met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Nationale Zorgnummer

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Daar kun je terecht met vragen over zorg en zorgverzekering, over uitkeringen, wonen, vervoer, inkomen en patiëntenrechten. Ook kun je bij het Nationale Zorgnummer terecht voor informatie over en het aanvragen van een niet-reanimerenpenning.

0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
Bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!