Wat mag je verwachten van je zorgverlener?

Met je zorgverleners praat je over wat voor jou en je naasten belangrijk is. Wat jij belangrijk vindt. En wat jij nog zou willen doen. Ook helpen ze je, zo nodig samen met je naasten, beslissingen te nemen. Je krijgt palliatieve zorg van een team zorgverleners.

Er is altijd een arts betrokken. In het team zitten vaak verpleegkundigen. Maar er kan bijvoorbeeld ook een fysiotherapeut, psycholoog en geestelijk verzorger bij het team horen. Een geestelijk verzorger kan je helpen bij vragen over de zin van het leven of de dood.

Eén zorgverlener is jouw centrale zorgverlener. Om goede palliatieve zorg te geven is soms speciale kennis en ervaring nodig. Vanuit het team wordt gezocht naar een passende zorgverlener. Als het kan binnen het team. Maar als het nodig is, dan ook daarbuiten.

Wat doet jouw team van zorgverleners?

 • Zij houden rekening met wat voor jou en jouw naasten belangrijk is. Wat zijn je wensen, wat heb je nodig en wat zou je nog willen doen? Jouw individueel zorgplan is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
 • Zij helpen je bij lichamelijke, psychische en sociale problemen. Ook hebben zij aandacht voor wat voor jou het leven zinvol maakt.
 • Zij merken klachten en problemen snel op en regelen de zorg die nodig is.
 • Zij respecteren je wens om bijvoorbeeld een behandeling te staken.

De arts die het meest bij jouw zorgverlening betrokken is, is jouw hoofdbehandelaar. Deze arts is (eind) verantwoordelijk voor de medische zorg. Een andere belangrijke rol wordt vervuld door de ‘centrale zorgverlener’. De centrale zorgverlener is jouw aanspreekpunt voor vragen over jouw zorg en onderhoudt contacten met je andere zorgverleners, naasten en eventuele vrijwilligers. De centrale zorgverlener kan je arts zijn, maar het kan ook een verpleegkundige zijn. Is je centrale zorgverlener geen arts? Beslissingen over medische zorg worden altijd genomen in overleg met je arts.

Wat doet jouw centrale zorgverlener?

Hij of zij:

 • is jouw contact in de zorg
 • is beschikbaar voor al je vragen
 • kan klachten en problemen snel opmerken
 • onderhoudt contact met je andere zorgverleners. Hij of zij regelt dat de zorg van verschillende zorgverleners of instellingen op elkaar aansluit. Dit betekent ook dat er afstemming is tussen zorgverleners over de medicijnen en hulpmiddelen die jij gebruikt
 • overleg met je arts als het gaat om medische beslissingen
 • beheert je individueel zorgplan en is aanspreekpunt voor de afspraken en plannen in je individueel zorgplan
 • zorgt ervoor dat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn besproken: wat doe je zelf, wat doen je naasten? En wat doen jouw zorgverleners en vrijwilligers?
 • zorgt dat zorg en hulpmiddelen geregeld zijn
 • zorgt dat er aandacht is voor steun aan jouw naasten
 • onderhoudt zo nodig contact met jouw zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente

Als de zorg anders loopt dan verwacht

Krijg jij of jouw naaste niet de zorg zoals verwacht? Of zijn er twijfels over de kwaliteit van de zorg die je krijgt? Ook dat kun je bespreken met je centrale zorgverlener. Als deze je niet kan helpen of kom je er samen niet uit, stel je vraag dan aan het Landelijk Meldpunt Zorg.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!