Individueel zorgplan: overzicht met afspraken

In jouw individueel zorgplan staat wat voor jou en je naasten belangrijk is. En wat je nodig hebt. Een wilsverklaring is onderdeel van je individueel zorgplan. Ook de afspraken en plannen uit gesprekken met je zorgverlener staan in jouw individueel zorgplan.

Individueel zorgplan nog niet overal beschikbaar

Niet overal werken zorgverleners al met een individueel zorgplan. En niet overal is dit plan al digitaal beschikbaar. Zorgverleners en organisaties zijn met het realiseren van een goed werkend individueel zorgplan de komende jaren nog bezig.

Let op!

Leg de afspraken met je zorgverlener altijd schriftelijk vast.

Wie schrijven en lezen in jouw individueel zorgplan?

  • Je kunt zelf altijd in jouw individueel zorgplan lezen.
  • Jouw centrale zorgverlener beheert jouw individueel zorgplan. Met jouw toestemming kunnen zorgverleners schrijven en lezen in jouw individuele zorgplan.
  • Je legt samen met je centrale zorgverlener vast welke anderen de afspraken mogen lezen. Wie uit jouw team van zorgverleners, welke naasten en eventuele vrijwilligers. Dit kan nooit zonder jouw toestemming.

Overzicht van het team

Jouw zorgverleners werken samen in een team. In jouw individueel zorgplan staat een overzicht van dit team.

  • Wie is je hoofdbehandelaar?
  • Wie is je centrale zorgverlener?
  • Wie zijn de anderen uit jouw team van zorgverleners?
  • Wie zijn je mantelzorgers, naasten en vrijwilligers?
  • Wie is je vertegenwoordiger?

In het plan staan ieders taken en verantwoordelijkheden. Ook staat erin wat je zelf wilt doen, wat je naasten doen en wat je zorgverleners en eventuele vrijwilligers doen.

Praktische en persoonlijke zaken

Praktische en persoonlijke zaken worden niet geregeld door jouw zorgverleners. Door je ziekte wil je misschien wel praktische zaken regelen met je naasten. Zeker als het sterven dichterbij komt. Denk aan wensen rondom afscheid en uitvaart, de zorg voor een eventuele partner, kinderen en huisdieren. Ga hierover op tijd in gesprek met je naasten. En vraag hulp als dit probleem is.

Zorgverleners stemmen de zorg op elkaar af

Voor zorgverleners is het overzicht van de afspraken heel nuttig. Zo kennen jouw zorgverleners de afspraken die zijn gemaakt. Je zorgverleners kunnen daarmee de zorg beter met elkaar afstemmen. Dat is belangrijk om je goede zorg te bieden, ook in het weekend of ’s nachts, of als het plotseling slechter met je gaat.

Digitaal beschikbaar

Jouw individueel zorgplan is bij voorkeur digitaal beschikbaar voor alle betrokken zorgverleners. Is dit niet mogelijk? Dan is het plan op papier bij jou aanwezig. Ga je naar een afspraak met een zorgverlener? Neem dit dan mee.

Verandert je situatie? Of verandert je mening?

Praat regelmatig met je centrale zorgverlener over de afspraken en plannen uit je individueel zorgplan. Je mag altijd op een besluit of afspraak terugkomen. Je centrale zorgverlener past jouw individueel zorgplan aan.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!