Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Dokter, apotheek, patiënt en medicijnen: het blijft kwakkelen

Dokter, apotheek, patiënt en medicijnen: het blijft kwakkelen

 

Het gaat nog steeds niet goed met de overdracht van medicatiegegevens. Bij patiënten die van de ene zorgverlener naar de andere worden doorgestuurd, gaan soms niet alle gegevens mee over medicijngebruik

Er is vaak onvoldoende overleg tussen de betrokken zorgverleners en organisaties, constateert de Inspectie Volksgezondheid na een groot onderzoek in zorginstellingen in 2015 en 2016.

Patiëntenfederatie Nederland herkent de uitkomsten van het onderzoek, en maakt zich tegelijk zorgen dat er nog steeds zulke grote problemen zijn bij de overdracht van patiënten en hun medicijngebruik. Directeur Dianda Veldman: “We zijn al jaren  met alle partijen in gesprek om overdracht van medicatie goed te regelen. Het zou al heel veel helpen als dokters, ziekenhuizen en verpleeghuizen gewoon eens aan de patiënt vragen wat hij of zij allemaal slikt. Ik begrijp best dat soms niet alle informatie voorhanden is, zeker niet bij mensen die veel verschillende medicijnen slikken. Maar is het dan teveel gevraagd om even aan de patiënt te vragen wat hij slikt?”

Uit het onderzoek van de IGZ blijkt dat het over de hele linie in de zorg mis gaat bij overdracht van patiënten en hun medicatiegegevens.  Dossiers zijn niet op orde, of elektronische gegevens worden niet verwerkt. Ook bij de overgang van ziekenhuis naar verpleeghuis of van verpleeghuis naar huis(arts) gaan lang niet altijd alle medische gegevens mee met de patiënt en naar de apotheek. Met alle mogelijke gevolgen voor de patiënt van dien.

Dianda Veldman: “Het is juist om die reden dat wij eraan werken dat elke patiënt die dat wil zijn eigen medische informatie kan bijhouden. Als je alle gegevens op een veilige manier bij de patiënt houdt, ben je ervan verzekerd dat je de meest actuele informatie hebt. Dat kan bijvoorbeeld in een MedMij-omgeving waar de patiënt zijn eigen medische gegevens kan beheren en bijhouden. Dan voorkom je dat je problemen krijgt met uitwisseling tussen zorgverleners. Want de patiënt heeft alles zelf bij de hand.”

Bij een medicatie-beoordeling is een actieve rol van de patiënt een voorwaarde. De medicatie-beoordeling door huisarts en apotheker kan niet zonder de inbreng van de patiënt. Zorgverleners moeten met elkaar afspreken hoe zij op tijd de patiënt op de goede manier betrekken bij de medicatiebeoordeling. En zorgverleners moeten er voor zorgen dat de patiënt beschikt over een patiëntenkaart met instructies en tips voor het gesprek over de medicijnen en het medicijngebruik. 

In de media

Medicijntekorten door softwarestoring bij leverancier
Skipr
16 juni 2017

Verdwaald tussen de zorgloketten
Trouw
16 juni 2017

Softwareproblemen leiden tot lege schappen bij de apotheek
De Volkskrant
15 juni 2017

Dianda Veldman over leveringsproblemen apotheken
BNR Radio
15 juni 2017

Zoraya (22) wil niet gereanimeerd worden: 'De dood zou een soort cadeautje zijn'
RTL Nieuws
15 juni 2017

Stand.nl: ‘Naming en shaming’ van artsen die een fout maken, is doorgeslagen
Radio 1
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparatie berisping artsen
NOS (vanaf 8.35 minuten)
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparantie berisping artsen
BNR Radio
14 juni 2017

Artsen willen af van 'naming and shaming'
Telegraaf
13 juni 2017

Geen reanimatie voor Ria: 'Jaren van hulpeloosheid, ik moet er niet aan denken'
RTL Nieuws
13 juni 2017

MedMij in Groningen: veilig gezondheidsgegevens uitwisselen tussen patiënt en praktijk
SmarthHealth
8 juni 2017

De lange weg naar transparantie in de zorg

Skipr
7 juni 2017

Neutrale niet-reanimerenpenning beschikbaar

NOS
7 juni 2017

Patiëntenfederatie neemt uitgifte niet-reanimerenpenning over

Skipr
7 juni 2017

Patiënt moet uitslagen niet te snel kunnen inzien
Medisch Contact
1 juni 2017

MedMij geeft patiënt meer regie
Computable
31 mei 2017

Meer herstelbedden gewenst: vraag naar tijdelijke zorg voor ouderen stijgt snel

Volkskrant
23 mei 2017

In het 'herstelhotel' kunnen ouderen tijdelijk terecht
Volkskrant
23 mei 2017

Zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling vragen loont
Nationale Zorggids
22 mei 2017

1 op de 2 ouderen en naasten ervaart knelpunten
De Taalstaat, NPO Radio 1
20 mei 2017

Ouderenzorg tergend traag
Telegraaf (voorpagina en pagina 4)
20 mei 2017

Ouderen hebben meer zorg nodig
Skipr
20 mei 2017

Patiëntenfederatie: Ouderen hebben meer zorg nodig
Algemeen Dagblad
20 mei 2017