Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

Kiezen in de geboortezorg wordt lastig

 

Zwangere vrouwen willen zelf kunnen bepalen hoe hun bevalling en periode daarna verloopt.  Ze missen echter informatie over de kwaliteit van verloskundigen, kraamzorg en kraamafdelingen in ziekenhuizen. Dat blijkt uit een recente peiling onder 375 vrouwen die recent zijn bevallen of nog moesten bevallen. “Het is moeilijk om de kwaliteit van de praktijken te vergelijken,” zegt een zwangere. De peilingen werden eind 2016 en eind 2014 uitgevoerd door Patiëntenfederatie Nederland.

Verbeterpunten
De ondervraagden werden ook gevraagd verbeterpunten te noemen. Die gaan met name over communicatie. Met name de afstemming tussen zorgverleners onderling, en tussen zorgverleners en de zwangere werd als verbeterpunt genoemd. “Soms kon de communicatie tussen de artsen en verpleegkundige beter. Ik moest actief naar informatie vragen, terwijl ze dachten dat ik dat al te horen had gekregen van iemand anders,” zegt één van de ondervraagde moeders.

De communicatie en afstemming tussen de verschillende zorgverleners die rond een zwangerschap met elkaar samenwerken, is al langer punt van aandacht. Het ministerie van VWS wil dit samen met organisaties die bij de geboortezorg betrokken zijn verbeteren.

Eén tarief
Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit vorig jaar zogenaamde integrale bekostiging mogelijk gemaakt. Daarbij is één tarief vastgesteld voor alle zorg die een zwangere vrouw ontvangt. Om voor die bekostiging in aanmerking te komen, moeten de verschillende zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, verloskundigen en kraamorganisaties zich verenigen binnen één geboortezorgorganisatie.

Patiëntenfederatie Nederland is bezorgd dat integrale bekostiging de keuzevrijheid van zwangeren onder druk zet. Zwangere vrouwen worden door het fenomeen geboortezorgorganisatie ontmoedigd om een zorgverlener buiten de geboortezorg-organisatie te kiezen.

Samenwerking mag niet ten koste van keuzevrijheid
Patiëntenfederatie Nederland heeft er vanaf het begin op gehamerd dat zwangere vrouwen altijd zelf hun verloskundige, hun kraamhulp en ziekenhuis moeten kunnen kiezen. Zij vindt de procedure die proefprocessenfonds Clara Wichmann begonnen is tegen de invoering van integrale bekostiging dan ook een goed initiatief, dat steun verdient. “Wij herkennen de zorgen die Clara Wichman naar voren brengt,” zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Wij juichen betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen toe. Maar voordat zorgaanbieders grootschalig gebruik gaan maken van integrale bekostiging, moet vaststaan dat de keuzevrijheid van zwangere vrouwen niet in het geding komt.”

In de media

NVZ: Ziekenhuizen overleggen al met patiënten over inrichting portalen
ICT&Health,19 februari 

Nationale Zorgnummer in Heel Holland Zorgt 
SBS6, 17 februari

Vrouw heeft liever mannelijke huisarts bij lichamelijk onderzoek 
Nationale Zorggids, 16 februari

Meerderheid van de vrouwen geeft voorkeur aan huisarts van hetzelfde geslacht
NU.nl, 16 februari

Uit Libelle-onderzoek blijkt: Vrouwen stellen bezoek bij mannelijke huisarts uit door schaamte
Libelle.nl, 16 februari

Samenwerking zorgt voor betere online en offline zorg
Skipr, 15 februari

Vrouw wil vrouwelijke huisarts bij intieme klachten
AD, 15 februari

Meer dan de helft van de jonge vrouwen heeft liever een vrouwelijke huisarts
RTL-nieuws, 15 februari

Help, mijn uitslagen staan online
Skipr, 14 februari

p>Onderzoek naar invloed schooltype op vriendschappen 
NOG, 7 februari 

Patiënt niet betuttelen 
Zorgkrant, 6 februari

Patiëntenfederatie wil uitslagen online laten inzien: 'Niet elke arts is hier blij mee'
RTL Nieuws, 2 februari

Moet patiënt uitslag ziekenhuis direct kunnen zien?
Radio 1, 2 februari

Geef patiënt de kans om een testuitslag meteen in te zien, ook al leidt dat tot verwarring
Trouw, 2 februari

‘Meer maatwerk bij inzage onderzoeksuitslagen in patiëntenportaal’
Zorgvisie, 2 februari

Website zorgverzekeraar vaak onduidelijk
Zorgkrant, 2 februari

'Patiënten moeten uitslag direct kunnen inzien'
AD, 2 februari

‘Patiënt moet uitslag direct kunnen zien’ 
Medisch Contact, 2 februari

’Patiënt moet uitslag ziekenhuis direct kunnen zien’
Telegraaf, 2 februari

'Patiënt moet onderzoeksuitslag in online ziekenhuisdossier direct kunnen zien'
nu.nl, 2 februari

Patiëntenfederatie: ‘Maak uitslagen direct beschikbaar’
Skipr, 2 februari

Ontbijtgast Dianda Veldman
Radio 4, 1 februari